Ny grön el från skogen 2020

SCA Östrand  utanför Timrå rekordinvesterar totalt 8 miljarder kronor i utbyggnad av massaproduktionen. Det är Sveriges största industriprojekt sedan andra världskriget som pågår. På fabriksområdet trängs tusentals svenska och utländska tekniker och hantverkare som bor så långt som 6 mil inåt landet från Timrå. Pappers- och massafabriken SCA Östrand som ligger bara två kilometer från Timrå centrum blir världens största produktionslinje för barrsulfatmassa för produktion av mjukpapper för näsdukar, servetter och torkpapper.

Östrand producerar massa för SCA:s tidningspappersproduktion i Ortviken utanför Sundsvall och en hela tiden ökande mängd massa för mjukpapper. När vedresterna förbränns i sodapannan bildas ånga som tas till vara i en mottrycksturbin. När nya fabriken är klar blir processen effektivare och ger en överproduktion av ånga för elproduktion.
Östrand kommer att ha produktionen i full gång 2020 och produktionen blir då mycket miljövänligare än tidigare:
Fabriken kommer från och med 2020 att producera 0,46 TWh grön el ut på nätet varje år och kommer att använda 4,4 miljoner ton skogsvirke samt flis och pellets från andra SCA-fabriker varje år. Oljeanvändningen kommer att minska från 17.000 m3 eldningsolja till 6.800 m3 vilket är bäst i världen för denna typ av fabrik.
Östrand kommer att förse hela Timrå centralort och en god del av Sundsvall med fjärrvärme.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: SCA pressfoto

Annonser

De 100 viktigaste inom energi, klimat och miljö i Sverige

Fram till valet i höst kommer jag att berätta om de 100 viktigaste personerna inom  energi, klimat och miljö i Sverige. Men bara tio åt gången. Det kommer att handla om dem som verkligen gör nåt. Listan kommer inte, som det brukar vara, skrivas för inbördes beundran och full med chefer och administratörer utan den ska vara full med folk som gör skillnad.

Hjälp mig med tips, text och foton. Jag har ett femtiotal bra kandidater men behöver fler. Gärna folk med ”hands on”. Det måste inte bara vara förslag på topp tio utan lika viktigt med  nivån 90-100. Det bör vara personer som på något sätt arbetar med energi, klimat och miljö.

Det kan vara servicepersonal på hamburgerrestauranger, politiker, konsulter, snickare, entreprenörer, lärare, professorer, hantverkare, datatekniker, kemister, jordbrukare, sjuksköterskor, chaufförer, administratörer, journalister,  industriarbetare, ingenjörer, rörmokare  eller dagispersonal.

Det kan vara folk som arbetar på elbolag, kärnkraftverk eller solcellsföretag eller var som helst.

Eller folk som sitter hemma och bara skriver.

De viktiga är att de gör eller gjort något för miljö, energi och klimat. Både i liten eller större skala.

Helt ok att föreslå sig själv.

Alla förslag beaktas.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden:  Max i Täby

I vilket annat land än i Sverige skulle det fungera att husbocken är chef för Anticimex?

Länsförsäkringar slår nu larm om oseriösa solcellsinstallationer. Länsförsäkringars besiktningar visar på brister i form av exempelvis kablar som hänger löst, dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade. I värsta fall kan detta leda till kortslutning och bränder eller att plåttak, hängrännor och stuprör blir strömförande.

I fjol kom en ny elsäkerhetslag som innebär att företaget som utför installationen måste finnas med i Elsäkerhetsverkets register med rätt verksamhetstyp. Den nya lagen gör det lättare att agera vid olagliga installationer, men det är innehavaren som bär ansvaret för anläggningen.

Detta visar att det är mycket viktigt att anlita ett seriöst solcellsföretag.
Seriösa solcellsföretag är sådana som endast eller huvudsakligen arbetar med solcellsinstallationer.
Att anlita en elsäljare som Vattenfall, EON, Telge Energi, Fortum eller något av de andra elsäljarna är absolut inte att rekommendera.
Elsäljarna vill sälja el och ser solcellerna som något som kan knyta an nya kunder.
Elsäljarna lejer i sin tur olika underentreprenörer och om beställaren har tur får han bra underentreprenörer.
Om man anlitar ett seriöst solcellsföretag har man direktkontakt med och betalar direkt till ett seriöst solcellsföretag.
Om man anlitar en elsäljare tvingas man först köpa elsäljarens el och därefter riskerar man att hamna i händerna på oseriösa installatörer.
Elsäljaren kan inget om solceller utan köper in tjänsten. Det är därför stor risk att elsäljaren rekommenderar en solcellsanläggning som inte är optimal för dig men optimal för elsäljaren.
I vilket annat land än i Sverige skulle det fungera att husbocken är chef för Anticimex?
Hur fint elsäljaren än pratar så kom ihåg: Elsäljaren är i första hand säljare – av el.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Seriös solcellsinstallatör i Uppsala

Över 400 % solcellsökning i år. Kan vi lägga ner alla övriga elproducenter i Sverige om 7 år?

Enligt Energimyndigheten och avdelningschef Lotta Bargi har antalet ansökningar om solcellsbidrag ökat med över 400 % i år jämfört med 2017 på grund av bidragsökningen från 20 % till 30 % från den 1 januari 2018. Detta avslöjar SVT 1 idag under sina morgonsändningar.

SunToEarth kan avslöja att det faktiskt rör sig om drygt 432 % ökning.

Om utvecklingen fortsätter i den här takten kommer om ca 5 år all el i hela Sverige under sommaren komma från solceller och om 7 år kommer all el i Sverige året runt komma från solceller(förutsatt att lämplig energilagringsmetod kan användas).

Det är en svindlande tanke. Förutsatt att solelen kan lagras kan vi då stänga av alla övriga elenergikällor som kol, olja, kärnkraft, biomassa och vindkraft. Vattenkraften lär dock kunna behövas som lagringskälla i samarbete med övriga typer av energilager.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden NA Svensson och Woody investerar i solceller.

Vad har Leonardo Di Caprio, Björn Ulveus och Gyllene Tiders Micke Syd gemensamt? 6 år och åtta månader!

Leonardo, Björn och Micke vill tjäna pengar och samtidigt rädda planeten och investerar därför bland annat i solcellsanläggningar. Leonardo är sedan länge känd för sitt miljöengangemang medan Björn mer i det fördolda installerat solceller både hemma och på taken till sina flerbostadshus vilket vi nyligen kunde se i Uppdrag Granskning. Micke Syd installerar solceller privat hemma på villan.

De här herrarna tänker dock inte helt ideellt. Det senaste året har priset för solcellsinstallationer minskat ytterligare. Vi har nu i mars 2018 undersökt prisnivån för en solcellsinstallation hos tre marknadsledande installatörer. Vi har valt att ta in offerter på en relativt stor villainstallation med 60 solcellspaneler i söderläge och med 40 graders taklutning i Stockholmsområdet.

Det genomsnittliga installationspriset blev enligt offerterna 230.884 kr. Det skiljer bara 3.643 kr mellan den dyraste och den billigaste offerten. Efter 30 % solcellsbidrag blir genomsnittspriset 161.618 kr. Denna kostnad ligger i nivå med en bergvärmeinstallation.

Det rörliga elpriset för en genomsnittlig elabbonent i Sverige är idag ca 1 kr och 50 öre. Det varierar en hel del över landet med priser uppåt 2 kr och nedåt 1 kr och 10 öre. I det rörliga elpriset ingår både rörliga elhandelskostnaden och rörliga elnätkostnaden samt skatter och moms.

Elproduktionen från de 60 solcellerna blir ca 16.170 kWh under ett normalår. Toppeffekten för de 60 solcellerna tillsammans är 16,5 kW vilket är den effekt som solcellerna kan ge vid optimal solinstrålning i bästa vinkel vid optimal tid på året. Priset per kW toppeffekt blir efter bidrag och inkl moms 9.795 kr. Kostnadsbesparingen blir, med elpriset 1 kr och 50 öre, ca 24.255 kr per år. Det innebär en rak payofftid om 6 år och 8 månader.

Därefter blir elen från solcellerna gratis i åtminstone 25 år.

Vad är rörliga elpriset om 10 år? Det är rimligt att tro på en fördubbling till 3 kr.

Därför är det mycket möjligt att payofftiden för solcellerna till och med blir kortare är 6 år och 8 månader.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

Bilden Solcellsinstallation i Uppsala

Världens just nu största solcellspark

Två minuters solsken räcker för att ge all energi som behövs för jordens totala energianvändning under ett år.

Bygget av världens största solkraftpark startade nyligen i Indien och marken
som solcellerna står på har hyrts ut av lokala lantbrukare.

Solparken ligger i staten Karnataka i Indien och driftsattes igår med
600 MW. Totalt kommer parken ge 2000 MW elkraft enligt Economic Times.

Effekten kan jämföras med Ringhals 1 som ger ca 880 MW.

Full produktion 2000 MW beräknas i december i år.

Fördelen med solceller gentemot annan kraftproduktion är också att installationen går fort.
Regeringen hyr marken av jordbrukarna som får möjlighet till utökade arbetstillfällen i en fattig bygd säger energiminister D K Shivakumar.

Parkens storlek är ungefär 7 x 7 km.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Solceller Stockholm stad

Politikerna överens-nya lagar för ökad vattenkraftutbyggnad med exempel

Ny lagstiftning ska förenkla reglerna för att bygga ut vattenkraften. Regeringspartierna har kommit överens med C, M och KD om att förenkla reglerna för att bygga ut vattenkraften. Nu ska förslaget granskas av lagrådet. Lagförslaget är nästa steg i den energiöverenskommelse som slöts mellan de berörda partierna 2016.

”Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande”, skriver de i ett pressmeddelande.

Förenkla processen

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en nationell plan för prövning av vattenverksamheter.

”Där ska behovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel. Jämfört med i dag kommer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna.”

Verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter kommer inte att nyprövas utan omprövas. Därmed försvinner administrativa steg, som krav på miljökonsekvensbeskrivning.

Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav

Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har regeringen fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Lagförslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016 mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd, samt att vattenkraften värnas.

Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande. För att värna vattenkraften och annan infrastruktur utgår lagförslaget från att Sverige fullt ut ska använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. Det nya regelverket bedöms leda till bättre miljö och mer livskraftiga ekosystem längs många vattendrag.

Vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, och genom förslaget kan vattenkraften fortsätta ha en nyckelroll i det svenska elsystemet och samtidigt anpassas till moderna miljövillkor.

Bakgrunden till förslaget till ny lagstiftning ligger dels i EU:s ramdirektiv för vatten som bland annat ställer krav på vilken vattenkvalitet våra vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Förslaget har också energiöverenskommelsen från juni 2016 som utgångspunkt. Där slås vattenkraftens betydelse för det svenska elsystemet fast samtidigt som det klargörs att svensk vattenkraft ska ha moderna miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande.

En viktig del av energiöverenskommelsen handlar om att förenkla för verksamhetsutövarna. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en nationell plan för prövning av vattenverksamheter. Där ska behovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel. Jämfört med idag kommer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna.

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Då flera olika elbolag äger kraftstationer i samma älv är det viktigt att kunna ställa krav på samarbete mellan dessa elbolag. Det leder till en samordnad prövning samt förenklingar jämfört med i dag, och en ökad miljönytta och sänkta kostnader då åtgärder vidtas där de ger störst effekt.

De verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter kommer inte prövas som om det varit fråga om en nyprövning utan i stället omprövas, precis som annan vattenkraft. Det leder till att administrativa steg i processen, såsom krav på miljökonsekvensbeskrivning, försvinner. Förslaget ger också förutsättningar för att vattenkraft ska värnas och kunna fortsätta utvecklas i enlighet med energiöverenskommelsen.

Enligt energiöverenskommelsen ska åtgärderna till största delen finansieras med hjälp en fond, som de största kraftbolagen finansierar och ansvarar för. Idag får den enskilde själv stå för hela kostnaden för prövning och miljöanpassning.

Lagrådsremissen innehåller också förslag som träffar alla verksamheter som påverkar våra vatten och som behövs för att Sverige på ett bättre sätt ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. De möjligheter som direktivet ger att ställa lägre krav på samhällsviktiga verksamheter ska utnyttjas fullt ut vid prövning och i myndigheternas arbete. Därför slås fast att såväl klassning av vattendrag och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar ska ändras för att värna vattenkraften och annan infrastruktur.

En bred politisk överenskommelse skapar förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar elförsörjning och ger tydliga och stabila ramvillkor för marknadens aktörer. Med detta lagförslag tar regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna nu ännu ett steg för att genomföra överenskommelsen om Sveriges långsiktiga energipolitik.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är inte med i uppgörelsen.

Balanserar elnätet

Sverige har ungefär 2.100 vattenkraftverk som under ett normalår producerar 67 TWh. Det motsvarar 45 procent av landets elproduktion. Vattenkraft balanserar elnätet så att produktionen anpassas efter förbrukningen. Enligt Svensk Energi och Pernilla Winhed har vattenkraften en potential om 30 extra TWh per år. Totalt kan således vattenkraften nå ca 97 TWh elproduktion under ett normalår.Vattenkraft har idag 16.000 MW installerad eleffekt. Enligt Swecos utredning kan stora älvar ge ett plus om 3.900 MW och mindre vattendrag kan ge 1.000 MW. Det innebär en möjligt eleffekt från vattenkraften om 20.900 MW år 2040. Kraftvärmen har idag totalt installerad effekt om 5.000 MW. Effektreserven är idag 2.000MW. Effektreserven består av dels elproducenter som kan starta reservpannor och dels större elförbrukare som frivilligt kan minska sin elförbrukning när det är kallt.

Vi har idag ca 6.800 MW nominell maximal vindkrafteffekt som ger ca 18 TWh vindenergi i år. Vid stark kyla ger vindkraften i genomsnitt 11 % av sin nominella maxeffekt. Det går därför att vid stark kyla räkna med ett effekttillskott från vindkraften om för närvarande 750 MW(11 % av total effekt). Vindkraften kommer att byggas ut kraftigt framöver varför detta effekttillskott kommer att öka. Till detta kommer ett möjligt effekttillskott via förbrukarflexibilitet om 8.000 MW enligt Sweco fram till 2040.

Utanpå detta finns en stor potentiell effektreduktionsminskning genom energieffektivisering fram till 2040.

Några exempel på miljösäkra effektiviseringar gällande vattenkraften i närtid.

Bodens vattenkraftverk vid Lule älv effektiviseras.

Mark och miljödomstolen har lämnat ett nytt tillstånd med skärpta krav enligt Miljöbalken för verksamheten vid Hammarby vattenkraftstation. Det nya tillståndet innebär bland annat att en fiskväg i form av ett omlöp förbi kraftverksdammen ska anläggas. Domen ger Sandviken Energis dotterföretag Bångbro Kraft AB tillstånd att leda totalt 10 kubikmeter i sekunden till kraftverksturbinen. Ett av villkoren för drifttillståndet är att det ska byggas en fiskväg i form av ett 180 meter långt omlöp runt dammen med ett flöde om minst 0,5 kubikmeter i sekunden. Med en fallhöjd på 3,6 meter och med möjligt turbinflöde på 10 kubikmeter i sekunden ger kraftverket 0,01 TWh per år.

Mälarenergi har nyligen renoverat sin vattenkraftstation i Västerkvarn, Mölntorp. Stationen som är 101 år gammal har renoverats och moderniserats för att fortsätta producera energi i ytterligare 100 år. I samband med renoveringen har Mälarenergi dessutom gjort i ordning vandringsvägar för fisk så att den kan ta sig förbi stationen, både uppströms och nedströms.

Fortum inleder under sommaren dammsäkerhetsarbeten vid Ljusne Strömmars kraftverk. Kraftverket ligger i nedre Ljusnan i Söderhamns kommun. Ljusne Strömmars kraftverk byggdes 1945, och nu är det dags för anläggningen att få en investering på omkring 80 miljoner. Detta för att anpassa dammsäkerheten till de högre flöden som Fortum förväntar sig i framtiden. Arbetet beräknas vara klart 2018.

Fortum totalrenoverar Åsens vattenkraftsstation. Åsens kraftstation ligger nedströms den stora kraftstationen Trängslet i Österdalälven och förutom att vara betydelsefull för elkraftproduktion är den en förutsättning för att Trängslet med sin stora vattenreservoar ska kunna producera och köras optimalt. Under 2018 renoveras hela kraftstationen och då byts generator, turbin och den centrala kontrollutrustningen.

2016 renoverades Långå vattenkraftverk i Härjedalen med nya generatorer och renoverad turbin. Renoveringen resulterade i 0,05 TWh extra el per år.

ÅF har förnyat el- och kontrollutrustningen för två vattenkraftverk i ån Lagan. Den nya utrustningen byggdes upp parallellt med den gamla för att minimera driftstoppstiden.

En extra dammlucka med en femhundra meter lång kanal som leder bort vattnet ska säkra Långströmmens vattenkraftverk i Ljusnan i Härjedalen från översvämningar i samband med höga vattenflöden. Den nya dammluckan gör att dammen kan tappas av femtio procent snabbare vid exempelvis issmältning i kombination med stora regnmängder. Projektet färdigställs i september 2018.

Den 1 januari 2013 upphörde elcertifikatstilldelningen för Bångbro Krafts samtliga kraftstationer. En förnyad elcertifikatstilldelning kan bara fås om betydande förnyelseinvesteringar görs i anläggningarna. Investeringar för att erhålla elcertifikat kommer sannolikt att göras i en eller flera av bolagets största anläggningar som är Kungsfors, Jädraås och Djupdal, men bolaget tittar också på möjligheten att göra investeringar för att höja kapaciteten i beståndet med de kvarvarande 11 kraftstationerna.

– Det går att nå högre kapacitet i vattenkraften genom en anpassning av kraftstationerna i ett älvsystem. Men om investerarna ska känna sig trygga att öka kapaciteten måste vattenkraften få en ny roll och belönas för sitt värde som effekthållare och för systembalansen, påpekade Hans Kreisel, Skellefteå Krafts koncernchef, under ett branschmöte i Stockholm.

Vittjärvs vattenkraftstation i Lule älv rustas upp. One Nordic har fått i uppdrag av Vattenfall förlänga livslängden på de sju utskovsluckorna med 25 år. Var och en av dessa är tolv meter breda och sju meter höga. Projektet startade innan årsskiftet och kommer att bli klart under mitten av år 2018.

Fortum har nu avslutat renoveringsarbetet vid Svarthålsforsens vattenkraftstation i Indalsälven i Ragunda kommun. En separat hydralstyrning installerades för var och en av dammluckorna. Även luckorna renoverades.

Fortum inledde nästa etapp av moderniseringen av Krokströmmens vattenkraftstation innan årsskiftet. Kraftverket, som är beläget i Härjedalens kommun, utmed Ljusnan, byggdes 1952. – Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög men vi behöver investera i denna typ av förstärkningar så att vi, trots förväntade högre framtida flöden, kan bibehålla en hög säkerhetsnivå, säger Robert Bronegård, som ansvarat för projektet på Fortum.

Fortums vattenkraftverk Långströmmen, i Härjedalen, ska säkras mot höga vattenflöden. NCC har fått i uppdrag att bygga en extra dammlucka, samt en 500 meter lång kanal i Långströmmens kraftverk i Ljusnan. På så vis kan dammen tappas av 50 procent snabbare än idag, säger produktionschef Richard Mattsson på NCC Construction.

Eon ska nu renovera el- och kontrollutrustning vid Skogsforsens vattenkraftverk i Ätran. Projektet startas i slutet av 2017 och pågår under hela 2018. Vattenkraftverket har en årsproduktion på cirka 0,03 TWh. Nu ska en turbin i ett aggregaten renoveras.

Fortum har förbättrat dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. Två nya luckor har installerats för att förbereda dammen för högre vattenflöden.

Fortum renoverar Untra vattenkraftverk i Tierps kommun. Untra vattenkraftverk byggdes redan 1918 och ansågs vid färdigställandet kunna stå för hela Stockholms elförsörjning. Idag producerar Untra el till en stad av ungefär Gävles storlek. I Untra kommer vi att byta ut tre av de fem turbinerna mot nya moderna som både är mer effektiva och dessutom bättre anpassade för fiskpassage, säger Toni Kekkinen Fortum.

Jämtkraft har fått klartecken för att renovera kraftstationen och anlägga en faunapassage i Långforsen. – Långforsen kommer att kunna bidra med mer förnybar el samtidigt som det blir möjligt för fiskar och fauna att vandra fritt, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef elproduktion.

För 25 miljoner kronor har man nu moderniserat Graninge vattenkraftverk i Sollefteå kommun. Detta har ökat den årliga produktionen av förnybar el med 100 %.  – I princip alla delar innanför kraftverkets väggar har bytts ut; turbin, generator, elsystem och kontrollutrustning. Att vi kan åstadkomma en så pass stor produktionsökning, från 0,0016 TWh till 0,0032 TWh per år, beror på att den nya turbinen är mycket effektivare än den gamla, som var 100 år gammal berättar Torbjörn Tärnhuvud.

Uniper har invigt den nybyggda vattenkraftstationen i Kolbäcksån, utanför Fagersta. Den nya anläggningen ersätter en äldre på samma plats som togs ur drift  efter 106 år i drift. Den nya stationen medför en årlig ökning med 50% av den förnybara elproduktionen. Den nya årsproduktionen ligger nu på 0,0015 TWh.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Laddning av elbilar kräver mer elkraft

 

Telge Energis mail till nya kunder

SunToEarth: Alla Sveriges över 300 elbolag tävlar i sin marknadsföring om att visa upp solenergi, vindkraft och vattenkraft. Inget av Sveriges över 300 elbolag skriver i sin marknadsföring att de har fin el från förbränning av avfall, fin kolkraftsel och fin kärnkraftsel. Här skulle det kännas befriande med lite ärlighet.

 

Telge Energi:

Hej,

Genom att du valt oss visar du att du tar klimatfrågan på allvar och bidrar till en bättre framtid. I detta nyhetsbrev lyfter vi den förnybara energirevolution som pågår och hur du kan påverka genom ditt val av elavtal. Trevlig läsning!

SunToEarth: Varför har då Telge Energi el från förbränning av avfall, el från förbränning av kol och el från kärnkraft?

 SunToEarth: Avdelning ”De andra är dumma”

Telge Energi:

Missa inte att anmäla din flytt

Glöm inte att anmäla din flytt till oss i god tid så du inte plötsligt står utan elavtal och betalar ett onödigt högt pris. Flytta ditt elavtal enkelt på Mina sidor eller kontakta oss på 08-122 257 57.

SunToEarth: Varför tar Telge Energi då själva ut ett ett onödigt högt pris från kunder som glömmer förnya sitt elavtal med Telge Energi? Svaret är: Telge Energi vill tjäna mer pengar.

Telge Energi:

Värva en vän till ren el

Se till att dina nära och kära, vänner och bekanta byter till ett rent elbolag. När de tecknar elavtal med oss genom dig så drar vi av 400 kr på kommande räkning för både dig och din vän.

 SunToEarth: Varför har då Telge Energi el från sopförbränning,  kol och kärnkraft?

 SunToEarth: Varför har inte Telge Energi rörlig timtaxa(till och med Vattenfall har rörlig timtaxa)? Rörlig timtaxa främjar den förbrukarflexibilitet som är nödvändig vid övergången till 100 % förnybar el. Sveriges samtliga demokratiska partier i riksdagen är överens om övergång till 100 % förnybar el fram till 2040.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Vällingby brandstation Stockholm Stad

 

 

 

Svar på Johan Lindahls artikel på Second Opinion: ”På sikt måste solcellsstödet bort”

Jag är något förvånad över att ingen kommenterat Johan Lindahls artikel på Second Opinion. Kan det vara att Second Opinion är ett husorgan för energi- och kärnkraftsmaffian?  Kan det vara att artikeln är alldeles för vattenkammad och anpassad? Jag är någorlunda överens med Johan Lindahl med det mesta utom stödnivåerna. Vi har i Sverige endast byggt ut 0,01 promille av möjlig solcellsutbyggnad. Att då föreslå att vi ska minska stödnivåerna sänder helt fel signaler. Som ordförande för föreningen Svensk Solenergi förutsätts du vara den som står på barrikaderna och talar i megafonen. Ett perfekt exempel är Svensk Vindenergis Charlotte Unger Larson. Johan Lindahls attityd känns väldigt akademisk och tillbakalutad.

Vi har nu 30 % i investeringsbidrag för alla vilket bör kvarstå i minst tio år så att det är enkelt och tydligt vad som gäller.
Vi måste ha tydliga och klara spelregler som inte ändras nästa år.

Tänk själv vad motståndarna till förnybart säger: ”Inte ens solenergins ordförande vill behålla bidragen så vi skär ner till hälften.”

Sedan hör jag inget från Johan Lindahl gällande den viktigaste delen som ska få solcellsinstallationerna att ta fart: Den nödvändiga förändringen av de enormt stora och oskäliga fasta elnätsavgifterna till helt rörliga konsumentkostnader som debiteras per förbrukad kWh.

Om Energibolaget SalaHeby kan klara övergången till helt rörlig nättaxa kan Vattenfall och EON klara det.

Denna övergång är den helt överlägset viktigaste för solenergin i Sverige.

Med helt rörlig nättaxa spar du fyra kronor per solcellsproducerad kWh istället för en krona.

Istället för tio års payoff-tid på en solcellsanläggning får du 2-3 års payoff-tid.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Solceller på ladugården

Kan Stockholmshem spara 80 % av elförbrukningen?

Onödigt elslöseri nr 4.

Många företag hyr sina lokaler med elen inräknad i hyran.

Uppskattningsvis rör det sig om 10 TWh per år el som används på detta sätt.

Det är ett känt faktum att människan har en tendens att använda det som är ”gratis” mycket mer än annars.

Du försöker inte spara på elen i fastigheter ägda av företag, industri, stat, landsting och kommun men gällande din egen bostad är intresset stort.

Av denna anledning är det viktigt att vi lagstadgar om att samtliga lokaler som hyrs ut eller disponeras av andra än ägaren ska förses med elmätare.

Den använda elförbrukningen ska därefter debiteras ”hyresgästen”.

 

Det är alltid bäst att gå till sig själv när du vill berätta om något. Det företag där jag själv arbetar hyr kontoret av Stockholmshem. Hyresavtalet är, som oftast, ett sådant med inbakad el i hyran.

Vad innebär detta?

Det innebär att vi som de flesta andra ”slösar” med elen.

Vi på vårt kontor skulle kunna  minska elförbrukningen med typ 80 till  90 %.

Nä, nu överdriver han igen tänker du.

Det skulle kunna vara så att jag överdriver  men så är det inte.

Jag har inte sysslat med ”spel och dobbel” på evigheter men  för kanske fyrtio år sedan spelade jag någon gång på stryktipset för någon krona.

Men jag kan slå  vad om en miljon kronor(känns som en bra summa om man ska ta i) att jag utan ansträngning kan minska elförbrukningen på vårt kontor med typ 80 – 90 %. Det kommer förmodligen att ta några månader innan resultatet kommer och det fordrar att jag pratar lite med Stockholmshem.

Så här är det på de flesta ställen där du inte själv betalar elräkningen.

Det är därför som lagen behöver förändras.

Det är därför som jag påstår att vi enkelt kan spara 5 TWh el  per år genom en lagändring.

 ”Jamen hur är det nu då!”

”Hur kan du spara 80 –  90 %?”

Det är mycket enkelt. Det finns ett antal energisparåtgärder som vi kunde vidta som ändå inte känns lönt då vi inte har egen elmätare. Vårt företag skulle inte tjäna en krona på dessa åtgärder utan Stockholmshem skulle istället inkassera.

Men det finns en åtgärd som jag ska ta tag i som ger ungefär 80 till 90 % elbesparing.

Vårt kontor värms som de flesta kontor med fjärrvärme. Det är en bra och trygg energiform men inte lika ”ädel” energiform som elenergi. Med ädel menas att el kan användas till flera olika saker jämfört med fjärrvärme som bara kan ge värme och varmvatten.

Problemet är att vårt kontor finns i en källarlokal som är bra på de flesta  sätt. Vi har bra parkeringsplatser, kök, toalett, fönster, god ventilation, centralt läge och avsaknad av störande ljud. Lokalens ytterväggar är dock inte så väl isolerade då huset är byggt på 1950-talet. Lokalerna är varma från maj till och med oktober men under vinterperioden är ytterväggarna och delar av golven kalla.

Under vinterperioden är inomhustemperaturen ungefär 16 -18 grader vilket är för lite.

Vi har bara hyrt lokalen ett drygt år och hittills har vi löst problemet med att sätta på tillfälliga elektriska värmefläktar.

Jag ska nu ta tag i problemet och prata med Stockholmshem. Tanken är att förmå dem justera värmen så att vi slipper sätta på elfläktarna.

Min bedömning är att det handlar om ungefär två kW(2000 W) eleffekt som vi använder för extra värme under vinterperioden.

Eftersom de i övrigt största enskilda elförbrukarna är kylskåpet som inte drar mer än 20 W i snitt och belysningen kanske  drar i snitt 30 W(är mest släckt) torde övrig total elförbrukning ligga  nånstans mellan 50 och 60 W i snitt.

Därav antagandet att vi ska kunna få ner elförbrukningen mer än 80%.

Jag har nu ringt Stockholmshem och bokat in en tid för besök av deras servicepersonal.

Återkommer med besked om hur det gick.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth