Vindkraften i Sverige del 1

Markbygden, Blaiken, Sjisjka, Valhalla, Åliden och Brattmyrliden, Mullberg, Jenåsen, Kråktorpet, Nylandsbergen,  Åskälen, Stigshöjden, Orrberget, Solberg och Lyrestad är namn som i grunden kommer att förändra Sverige.

 Enligt Swecos utredning scenario 1 står vindkraften för 43,3 % av Sveriges elproduktion år 2040. Vattenkraften står då för 38,0 %, värmekraften för 12,7 % och solkraften för 6,0 %. Kärnkraften producerar då 0 % av vår elenergi.

Situationen 2015 var att SE1 och SE2 har  2482 MW(42 %) och SE3 och SE4 har 3374 MW(58 %). Totalt 5856 MW med tyngdpunkt i södra Sverige där elanvändningen är stor. År 2016 fanns totalt 6.434 MW installerad vindkraftseffekt. Under 2016 installerades 605 MW vindkraft. Under 2017 var vindkraftproduktionen 17,5 TWh.

Hur ser det ut idag och framöver?

Den 1 jan 2018 har vi 3452 st turbiner med sammanlagd eleffekt om 6.721 MW.

Den 30 september 2017 var

-3413 turbiner igång med  6595 MW.

-339 turbiner under byggnation totalt 1.103 MW

-Tillstånd klara för 2838 turbiner totalt 9.566 MW

-Pågående ansökningar 3201 turbiner totalt 10.192 MW

Om alla dessa ansökningar realiseras  har vi  snart en vindkrafteffekt om 27.456 MW att jämföra med dagens kärnkraftseffekt om ca 8.600 MW.

En prognos från Svensk Vindenergi säger att vi har ca 22 TWh vindkraftproduktion år 2020 med sammanlagt 4042 turbiner.

Det som nu händer är att elområde SE1 och SE2 samt till viss del elområde SE3 har kraftig vindkraftutbyggnad medan elområde SE4 står relativt stilla.

Detta kommer att utöka skillnaden i elpris som man redan ser mellan elprisområdena i norr SE1 och SE2 och de sydligare SE3 och SE4.

Det gäller nu för Svenska kraftnät att snabbt och kraftigt utöka nätkapaciteten mellan norra och södra Sverige. Självklart måste de också påbörja arbetet med Gotlandskabeln snarast.

Vindkraft Piteå

Markbygden

Sammanlagt 12 TWh per år

Markbygden ETT  650 MW klart 2019

Vid Markbygden utanför Piteå planerar företaget Svevind att bygga  1 101 vindkraftverk som tillsammans genererar 12 TWh per år. GE Renewable Energy (GE) och Green Investment Group (GIG) har fått i uppdrag att leverera  del 1 av markbygdenprojektet vilket omfattar en toppeffekt om 650 MW . Markbygden ETT är i full drift i slutet av 2019. Hittills har 48 vindkraftverk gällande Markbygden ETT monterats. Samtliga har levererats av Enercon. Nu står det klart att resterande 179 av turbinerna i Markbygden ETT kommer att levereras av GE Renewable Energy. De ska ha en installerad maxeffekt om 3,6  MW  vardera och en rotordiameter på 137 meter. -Rotorbladen ska förses med ett egenutvecklat varmluftsystem som ska förebygga isbildning redan när rotorbladen är igång. säger Ivar Simensen, GE Nordics presskontakt.

GE har gått ihop med Green Investment Group, GIG, för att kunna köpa loss projektet från Svevind. Investeringen handlar totalt om cirka 7,8 miljarder kronor. Markbygden har mycket goda vindförhållanden och  är glesbefolkat. Dessutom finns tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av el. – Vi är glada att Svevind har valt oss för det här stora projektet säger Pete McCabe, VD och koncernchef för GE’s Onshore Wind Business. GE och GIG har ett 19-årigt kraftleveransavtal  med  Norsk Hydro, en av världens största aluminiumproducenter. Norsk Hydro kan nu  säkerställa ett fast pris på en betydande del av elbehovet för sina norska anläggningar för aluminiumtillverkning. -Vi ser fram emot att se Markbygden ETT och framtida projekt i Markbygden bidra till den välbehövliga kampen mot klimatförändringar, säger Wolfgang Kropp, VD Svevind.

GE Renewable Energy med 100 miljarder kronor i omsättning och 22 000 anställda är en del av världskoncernen General Electric. GE Renewable Energy har hittills installerat över 400.000 MW förnybar elproduktionskapacitet globalt. GIG, Green Investment Group, är specialist inom grön infrastrukturinvestering. NCC ska utföra en rad olika arbeten i anslutning till vindkraftsparken Markbygden som  bygga vägar inom området, anlägga kranuppställningsplatser samt dra kablar mellan vindkraftverken. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2018 och kostar 0,8 miljarder kronor.

Vindkraft Storuman

Vindpark Blaiken

99 vindkraftverk med totalt 247,5 MW i toppeffekt och 0,7 TWh per år

 Med 99 vindkraftverk är den nya parken Blaiken utanför Storuman en av de största i Europa. För att klara det tuffa klimatet har rotorbladen försetts med dubbla avisningssystem. Det är kallt, blåsigt och isigt i lågfjällsområdet Blaiken i Västerbottens inland. Klimatet ställer höga krav på den tekniska utrustningen som ska fungera där. Samtidigt har området pekats ut som mycket bra för vindkraftsproduktion, med medelvindar på 7,5-8 m/s. Nu har vindkraftparken i Blaiken färdigställts av bolaget Blaiken Vind, som ägs gemensamt av Skellefteå Kraft och Fortum. Torsdagen den 7 september 2017 var det officiell invigning. Parken är byggd på 700 meters höjd över havet, vilket ytterligare ökar de tekniska utmaningarna. Med en tornhöjd på 100 meter och rotordiameter på 100 meter når vindkraftverken bokstavligen talat molnen. – Det är extrema förutsättningar i Blaiken, vi ser stor skillnad mellan den och andra parker. Bladen snurrar i molnbasen, där det finns fukt som träffar bladens kalla yta. Vi måste ha avisningssystem för att kunna producera hela tiden, säger Mikael Lindmark, vd på Blaiken Vind.

De första 60 verken levererades av tyska Nordex och de senaste 39 är tillverkade av kinesiska Dongfang. Nordex-verken är utrustade med växellåda som omvandlar rotorns långsamma rotation till ett högre varvtal för generatorn. Det är en väl beprövad teknik men systemet har många rörliga delar som slits hårt. Inför bygget av den tredje etappen började Blaiken Vind därför undersöka möjligheten att i stället montera växellådslösa vindkraftverk.

De senaste 39 vindkraftverken är därför utrustade med så kallad direktdriven magnetisk generator. Blaiken Vind räknar med att lösningen ska vara mindre underhållskrävande, vilket är värdefullt eftersom det är svårare att utföra underhåll i arktiskt klimat. Färre rörliga delar ska minska risken för skador och driftstopp. – Vi hoppas att vi inte ska behöva byta stora komponenter. En växellåda är en så stor komponent, om den går sönder är det ett stort jobb att byta den, säger Tuomo Sinisalmi, Fortums projektledare på den senaste byggetappen.

Växellådslösa vindkraftverk har dykt upp på marknaden under den senare tiden. De brukar vara dyrare vid inköp, men i vissa lägen kan de minskade underhållskostnaderna vara värda priset. Men Dongfang-verken har även en nymodighet i rotorbladen. De är försedda med två typer av system för att hålla bladen fria från is. Dels har bladens framkant en ingjuten kolfibermatta som kan leda elektricitet. Om det finns risk för isbildning läggs en spänning på så att mattan värms upp och isen smälter. Dels har rotorbladen ett inbyggt varmluftssystem som innebär att fläktar pumpar varm luft genom kanaler i bladen så att de värms upp. Tanken är att kolfibermattan ska kunna användas förebyggande, när det finns risk för isbildning, medan turbinen är igång. Om det ändå bildas is på rotorbladen kan varmluftssystemet dras igång för att få bort den.

Blaiken Vind ser kolfibermattan som väl beprövad och fungerande teknik som krävs för att hålla Blaikens vindkraftverk isfria. Varmluftssystemet, som har utvecklats av Dongfang, ser man som ett reservsystem. De dubbla systemen testades på några av de första verken i Blaiken i vintras. Resultatet visade att det behövs viss finjustering. – Det finns sensorer och programvara som styr båda systemen så att de kan startas automatiskt. Men vi måste optimera dem så att de inte förbrukar för mycket el, berättar Tuomo Sinisalmi.

Den totala produktionskostnaden för Blaiken blev  3,3 miljarder kronor. Närheten till vattenkraft gör det enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet. – Vindkraften har en viktig roll i omställningen till en helt förnybar energiproduktion. Blaiken är ett exempel på hur vindkraften har utvecklats mot en alltmer konkurrenskraftig och effektiv energiproduktionskälla, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Fortums andel är 15 procent och Skellefteå Kraft är 85 procent.

 Vindkraft Gällivare

Sjisjka Vindpark

Skanska har nu sålt sin andel i Sjisjka Vindpark i Gällivare kommun för 160 miljoner kronor till BlackRock. BlackRock äger Sjisjka vindkraftpark tillsammans med Jämtkraft. BlackRock är ett ledande globalt företag inom kapitalförvaltning och investerare i förnyelsebar energi. BlackRock har investerat i över 150 vind- och solprojekt globalt. Sjisjka är deras tredje vindkraftinvestering i Sverige.

Vindkraft Sundsvall

Vindpark Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen med totalt 400 MW och 1,1 TWh

5 km öster om Liden

Jenåsen

Vindkraftverken kommer i  börja monteras på betongfundamenten i början av april 2018. Projektet påbörjades i januari 2017 och beräknas vara klart i mitten av 2018. Veidekke har byggt vägar, kranplatser, internt kraftnät, fibernät och fundament till 23 stycken vindkraftverk med  totalhöjd på 190 meter. Byggherren Eolus vind AB har tecknat ett avtal med Google som under tio år kommer att köpa all el som produceras i Jenåsen vindpark. Detta för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el. Jenåsen omfattar totalt 79 MW installerad effekt.

Vindpark Jenåsen blir det första av Eolus projekt som byggs i det aktuella området. Genom avtal tecknat med EON Elnät installeras även ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt. För Eolus del handlar det bland annat om de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen totalt.

I maj-juni 2018blir det  uppstart och provdrift.

Kråktorpet och Nylandsbergen

Eolus Vind har tilldelat Veidekke Anläggning uppdraget att uppföra vindkraftparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen.  Arbetet innefattar nybyggnation av vägar, kranplaner, komplett elnät och 61 betongfundament för vindkraftverken. Arbetena har nu påbörjats för att vara klara våren 2019. Därefter kommer vindkraftverken att monteras.

Stigshöjden

21,6 MW

I november tecknade OX2 och Fontavis förvärvsavtal gällande Stigshöjden vindpark om 21,6 MW i Västernorrland. 

Vindkraft Bollnäs och Ockelbo

Valhalla vindpark

1,1 TWh

357 MW

Klart 2020

Nu byggs  85 vindkraftverk i Valhalla vindkraftpark i Bollnäs och Ockelbos kommun 8 mil nordväst om Gävle.  Aquila Capital står för projektet som OX2 kommer leverera på totalentreprenad. Byggarbetena pågår och vindparken beräknas stå klar våren 2020. OX2 har ett kontrakt för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken. OX2 bygger för närvarande sex vindparker i Norden om totalt 717 MW. Anläggningen kommer att bestå av 85 vindkraftverk från Vestas om vardera 4,2 MW med en totalhöjd om 180 meter. Medelvinden i området är ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd. Vindparken beräknas stå helt klar våren 2020. Ellevio  kommer att bygga elnätet, Empower utför markarbeten och fundament i projektområde Tönsen och Svevia utför markarbeten och  58 fundament i projektområde Åmot-Lingbo). Svenska Kraftnät och Ellevio anlägger en helt ny stamnätstation om 1000 MW som kopplas till en passerande 400-kV ledning väster om Lingbo i Ockelbo kommun. Ellevio drar  23 kilometer nya 145 kV-ledningar mellan stamnätstationen och vindkraftverken. Ellevio betalar ca 100 miljoner kr i anslutningsavgift till Svenska kraftnät.

– Det betyder att vi bygger de vägar som behövs för projektet, vi gräver kabelschakter för el- och signalledningar, gjuter 58 av fundamenten samt bygger de kranplatser som behövs för att de 180 meter höga vindkraftverken ska kunna resas och monteras, säger Dan Hellenberg, Svevia.

Med den goda vindtillgången har Energimyndigheten pekat ut området som ett riksintresse för vindbruk.

– Vi är en nyckelspelare i omställningen av Sveriges energisystem och det här är ännu ett bevis på det. Det känns jättebra, säger Per Selldén som är ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

– Det här är ett stort projekt som skapar arbetstillfällen i området och som framför allt får in mer förnyelsebar elproduktion i vårt elsystem. Ska vi gemensamt klara av omställningen till 100 procent förnybar elproduktion senast 2040, som Sverige har bestämt, så är den här typen av projekt oerhört viktiga, säger Per Selldén.

Vindkraft Örnsköldsvik

Vindkraftpark Åliden och Brattmyrliden

115 MW

EON har nu sålt  de två byggfärdiga vindkraftprojekten Åliden och Brattmyrliden med en total effekt om 115 MW (Åliden på 43,2 MW och Brattmyrliden på 72 MW) till Falk Renewable. De två projekten är belägna i Örnsköldsviks kommun. – Falck Renewables får bra projekt som är klara att byggas. Sverige får mer förnybar elproduktion och EON kommer att ansvara för drift och underhåll av parkerna, säger Mark Porter, Chef för EON Wind Sweden.

Vindkraft Bergs kommun

Mullbergs vindpark

Skanska har sålt hela sin andel i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun för cirka 370 miljoner kronor. Köpare är Persson Invest. Skanskas engagemang i Mullbergs startade 2012 som en del av Skanskas mål att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle. Skanska äger Mullbergs Vindpark tillsammans med Jämtkraft.

Vindkraft Strömsund och Östersund

Åskälen vindpark

80 vindkraftverk med totalt 288 MW och 0,93 TWh per år.

Klart 2020

Tillsammans bygger Vasa Vind och holländska pensionsförvaltaren APG Åskälen vindkraftpark i Jämtland. Åskälen tros även bli en av de mest effektiva i Europa tack vare projektets storskalighet och områdets starka och jämna vindar. -Parken blir ett viktigt bidrag till Sveriges omställning till ett förnybart elsystem, säger Annette Eriksson, vd för Vasa Vind. Åskälen vindkraftpark  är belägen sydväst om Hammerdal på gränsen mellan Strömsunds och Östersunds kommuner i Jämtland. Projektet utvecklades av de lokala entreprenörerna Björn Daehlie och Hans Olofsson. Miljötillstånd finns för max 105 verk med en totalhöjd om max 180 meter. Vindkraftparken ska stå helt klar till 2020 med turbiner från Vestas på 3,6 MW vardera. Vissa turbiner körs igång redan 2019. Vestas har även ett 20-årskontrakt för drift och underhåll. Vasa Vind står för utbyggnaden av parken medan APG blir ägare till vindkraftsparken.

Munkflohögens vindkraftpark

23 vindkraftverk med totalt 49 MW
Klart 2020

Vasa Vind har beställt 23 stycken 2 MW turbiner med totalt 49 megawatt till Munkflohögens vindkraftpark utanför Östersund . Vindkraftparken Munkflohögen ligger några kilometer söder om byn Munkflohögen i de norra delarna av Östersunds kommun i Jämtlands län.

Vindkraft Ludvika

Orrberget

Nio vindkraftverk med totalt 33 MW och 0,1 TWh per år

Klart 2019

Schweiziska kapitalförvaltaren Fontavis har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 33 MW vindkraft. Avtalet avser Orrberget vindpark i Ludvika med nio vindkraftverk från Nordex. Orrberget vindpark i Ludvika kommun beräknas stå klar hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av parken.

Vindkraft Falun

Svartnäs

NCC har nu påbörjat arbetet med att bygga 32 fundament med tillhörande vägar för Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Med dessa 32 vindkraftfundament och två tidigare uppdrag har NCC byggt totalt 108 vindkraftverk i området. – Vi har nu inlett arbetet med att färdigställa vindkraftparken och beräknar att den kan tas i drift vid årsskiftet 2018/2019 för att möta den stora efterfrågan som finns på förnybara energikällor, säger Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infrastructure.

Vindkraft Skellefteå

Solberg

75 MW

I Sverige bygger Fortum tillsammans med Skellefteå Kraft en ny vindkraftspark i Solberg på 75 MW.

Vindkraft Mariestad

22 st vindkraftverk Lyrestad

Igång 2017

I Lyrestad utanför Mariestad protesterar invånarna mot att deras tv-mottagning blivit sämre sedan de 22  nya vindkraftverken, som invigdes i oktober, intill samhället började snurra, rapporterar Mariestads-Tidningen. Sedan verken kom upp, drabbas boende i Lyrestad av störningar när man tittar på TV, som knaster och streck i rutan. Nu skriver 72 boende i Lyrestad till Rabbalshede Kraft som är delägare av vindkraftparken. Till Mariestads-Tidningen bekräftar Rabbalshedes finanschef Britta Ersman att störningarna kan bero på vindkraftverken. Varje hushåll besöks nu för att undersöka hur problemen kan lösas.

Vindkraft Rabalshede

170 vindkraftverk

1,2 TWh per år.

Oktober 2017 blev en lyckomånad för Rabbalshede Kraft som producerade 63,7 GWh i egen regi under månaden, hela 24 procent mer än förväntat, vilket gav en tillgänglighet om 98 procent. Rabbalshede Kraft förvaltar 170 vindkraftverk varav 93 vindkraftverk i egen och samägd regi och 77 verk ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1,2 TWh per år.

Vindkraft Dalarna

Polarbröd äger 4 vindkraftverk

Bösjövarden och Mässingberget i Dalarna

Vindkraft Östergötland

Vilseberga

2 vindkraftverk med totalt 4,4 MW och 0,014 TWh/år.

Igångkörning oktober 2017.

Vilseberga nära Vadstena  vid Vättern. Vindparken är såld i andelar med stort lokalt ägande. Eolus  ansvarar för drift och förvaltning av anläggningen för kundernas räkning.

Vindkraft Jönköping

Sötterfällan

10 vindkraftverk

36 MW 0,13 TWh per år

Tas i drift 2019

Parken såld till KGAL som beräknas tillträda anläggningen under sommaren 2019. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts.  Fullt tillstånd givet.

Vindkraft Kristinehamn

Bäckhammar

30 vindkraftverk
130 MW
0,4 TWh per år
Tas i drift 2019

Fullt tillstånd givet. Turbinupphandlingsprocess initierad.

Havsbaserad vindkraft i Sverige

 Igång

Vindkraft Kårehamn

utanför Öland

16 st  vindkraftverk

48 MW

0,18 TWh per år

 Vindkraft Lillgrund

Vid Öresundsbron

48 st vindkraftverk

0,33 TWh per år

Beslut ej taget ännu

för

Vindkraft Nyköping

Långgrund 1 och 2

10-14 TWh

Byggstart tidigast 2021

Företaget Svea vind Offshore har stora planer  för Sörmlandskusten. Maximalt 300 vindkraftverk, men mer troligt 150 stycken, som blir drygt 300 meter höga. Vindkraftparken som enligt företaget skulle kunna producera runt tio procent av Sveriges elproduktion hamnar i eller i närheten av Oxelösunds, Nyköpings, Trosas och Norrköpings yttre skärgårdar. Svea vind hoppas kunna börja bygga  250 vindkraftverk på vardera 300–325 meter höga om tre till fyra år. Med planerade 10–15 megawatt per vindkraftverk förväntas den årliga elproduktionen bli 10–14 TWh. Det är cirka 10 procent av Sveriges årliga totalproduktion.

Vindkraft Stora Middels grund

Krugers Flak

3 mil söder Trelleborg

128 st vindkraftverk

640 MW

2,6 TWh

10 miljarder investering

Klart tidigast 2023

Vindkraft Middels grund

utanför Falkenberg

110 st vindkraftverk

 800 MW

3 TWh

15 miljarder kr investering

Vindkraft Taggen Hanöbukten

83 st vindkraftverk

300 MW

Vindkraft Trolleboda

Kalmarsund

30 st vindkraftverk

150 MW

 

 

 Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s