Dra ut tummen!

S- och M – Politiker!
Sätt fart på timtaxan!
I morgon på nattimmarna betalar både sundsvallsbon och stockholmaren 27 öre per kWh el.
Men – kl 9 imorgon betalar sundsvallsbon 36 öre medan stockholmaren betalar 124 öre.
Med fungerande timtaxa skulle vi spara massor med eleffekt om politikerna bara fick tummen ur. Tyvärr motarbetar de flesta av elbolagen timtaxan, särskilt dinosaurierna.

Anledningen till prisskillnaderna är dels att vindkraften minskar under dagen imorgon och dels att kärnkraften tycks ha säckat ihop.
Kärnkraften borde just nu enligt planerna producera ca 6500 MW eleffekt men produktionen är bara 3.827 MW.

Varken Vattenfall, EON eller Fortum ger några kommentarer om varför.

Även Svenska Kraftnät måste få ur tummen! Nu har det gått över en månad sedan de slutade producera elstatistik för vindkraften.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

Annonser

Elförbrukningen sjunker i Sverige

Gällande januari till och med september 2017: Vindkraften ökade ?%, elexporten ökade 54 % och elförbrukningen minskade 1,4 % jämfört med samma period under 2016. Källa Market data Nord Pool.

Under perioden januari tom september 2017 var elproduktionen 115,6 TWh. Under perioden januari tom september 2016 var elproduktionen 111,2 TWh. Det innebär en ökning av elproduktionen med 3,8 % under 2017 fram till och med 30 september.

Under perioden januari tom september2017 var elproduktionen från vindkraft ? TWh. Under perioden januari tom september  2016 var elproduktionen från vindkraft 9,9 TWh. Det innebär en ökning av vindkraften med ? %. Det saknas siffror för september då SVK inte får fram siffrorna!

Under perioden januari tom september 2017 var elförbrukningen 98,9 TWh. Under perioden januari tom september 2016 var elförbrukningen 100,3 TWh. Det innebär en minskning av elförbrukningen med 1,4 %.

Under perioden januari tom september 2017 var elexporten 16,6 TWh. Under perioden januari tom september 2016 var elexporten 10,8 TWh. Det innebär en ökning av elexporten om 53,8 %. Under perioden januari tom september 2017 var elexportens storlek 16,8 % i förhållande till elförbrukningens storlek. Således ett överskott av el om 16,8 %.

Elexporten 16,6 TWh fram till och med september ger en prognos om 23 TWh elexport under 2017.  Vi får således en ”reserv” i form av export på 23 TWh elenergi under 2017.

Kärnkraften producerade 61 TWh under 2016. Fram till 2020 ska Ringhals 1 och Ringhals 2 avvecklas. Ringhals 1 och 2 gemensamma elenergiproduktion beräknas till mindre än 10 TWh per år. Som bäst under de senaste 10 åren producerade Ringhals 1 och 2 tillsammans 12,4 TWh under ett år. Reserven på 23 TWh är således mer än tillräcklig.

 Min prognos för 2017 är 158 TWh elproduktion(varav 19 TWh vindkraft), 135 TWh elförbrukning och 23 TWh elexport. Prognosen för vattenkraften är att det blir ett normalår.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth