Solceller är bra reklam.

Alltfler företag satsar nu på solceller. Se bara på våra dinosaurieföretag EON, Fortum och Vattenfall. De tävlar med varandra om att vilja sälja solceller. Tyvärr är det i deras fall bara fejk. De vill bara sälja ännu mer el!

Sedan är det många andra företag som insett att det är positivt för deras image att förknippas med solenergi. I vissa fall är det seriöst och man har insett att det är lönsamt men ofta är det bara i reklamsyfte, som för Willys som satt upp enorma banderoller på fasaden  om att de har nya solceller på taket medan de på andra fasaden har ett gäng utelampor tända dygnet runt.

Jag har kontakt med ett antal solcellsinstallatörer och de säger alla att de mer än fördubblat antalet anställda under 2017. Vissa har tre gånger fler anställda idag jämfört med 2016. Även antalet solcellsföretag har ökat explosionsartat.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden  Hamburgerkedjan Max och bensinstationskedjan Cirkel K har installerat solceller i norra Täby.

Så blir utelampan automatisk!

Du gör så här.

Steg 1 Köp en rörelsesensor eller sk rörelsevakt för utebruk.

Steg 2 Koppla in den på elkabeln som går till lampan eller lamporna.

Steg 3 Kolla dock innan köp att sensorn klarar av aktuella lampor vilket står på instruktionen. Oftast klarar en  sensor några LED-lampor.

Steg 4 Testa att rörelsevakten fungerar som tänkt i verkligheten. Det går att ställa in vinklar, ljusförhållanden och avstånd.

Sensorn har en luxmätare som hindrar lampan att tändas på dagtid. Oftast når sensorn ca 10 meter men denna sträcka kan kortas om nödvändigt. Luxmätaren kan också justeras. Den tid som lampan hålls tänd efter rörelse upptäckts går att ställa in från några sekunder till ungefär 15 minuter.

Om du vill tända utebelysningen manuellt och kanske ha belysningen på flera timmar frånkopplar du rörelsevakten på ett smart sätt. Du trycker på befintliga gamla strömbrytaren som sitter på väggen(vid tänd belysning) av och på  två gånger inom 4 sekunder så tar strömbrytaren över från rörelsevakten.

För att sedan gå tillbaka till automatik släcker du under minst 10 sekunder med befintliga strömbrytaren och slår sedan på den igen.

Rörelsevakten på bilden kostade 236 kr. Köps på byggvaruhus och elbutiker.

Genom att ersätta en utelampa med en LED-lampa och koppla in den mot en rörelsevakt spar du uppemot 95 % el. Om du har din utelampa tänd dygnet runt(vilket förekommer oftare än man tror) spar du 99 % el med en rörelsevakt. Dessutom håller lampan längre och du förbättrar miljön.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

Det har hittills varit alldeles för kraftlöst, fegt och navelskådande.

Sveriges energirådgivare får ny ordförande. Birgitta Goven lämnar och Peter Karlsson blir ny ordförande. Peter kommer från Aktea Energy.

Hoppas det nu blir bättre fart på föreningen.  De borde till exempel sätta blåslampan på Boverket.

Varför inte, som i Danmark, lagstifta om närvarostyrning och dagsljusstyrning av belysningen för icke privata byggnader vid nyproduktion och vid större renoveringar.

Självklart ska då samtidigt ställas krav på installation av LED-belysning. All annan form av belysning är ytterst miljöskadlig.

Belysningen i Sverige kräver idag 14 TWh elenergi per år.

4 TWh går till till privata hem och 10 TWh till företag och offentlig miljö.

Minst 10 TWh ,motsvarande ett par kärnkraftsreaktorer, går enkelt att effektivisera bort med ny automatik och LED-belysning och därmed skulle 4 miljoner ton koldioxid försvinna.

Ofta kan över 90% av elförbrukningen för belysning effektiviseras bort med hjälp av LED-belysning och automatik. På http://www.smartbelysning.nu finns många tips.

Idag har vi i varje stund ca 5 miljoner lampor tända i onödan. Med hjälp av smart belysning kan vi släcka alla.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Kriminalvården idag i norra Täby är bara ett av tiotusentals exempel.

Östersundshem spar 50%

Enligt Kristian Olsson på Östersundshem har man nått mycket stora vattenbesparingar och energibesparingar vid införande av individuell vattenmätning.

Som mest har vattenförbrukningen för vissa hus sjunkit med nästan 50% efter installation av vattenmätare. Samtidigt har man sparat stora energimängder gällande varmvattnet.

I vissa fall har vattenbesparingen börjat redan efter att informationen om vattenmätarna kommit men innan vattenmätarna installerats.

Östersundshem satsar också i nyproduktionen på energieffektiva hus och solceller.

Alla förstår att man är mycket mer sparsam om man får betala själv. Det blir också mer rättvist. Varför ska du betala varmvattnet för dem som slösar?

De enda som inte förstår detta är Boverket som fick i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Boverket tyckte att det var bra som det är.

Det borde vara lag på obligatorisk vattenmätare i alla lägenheter. Genom elektronisk avläsning får du betala det du förbrukar via hyresavin.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: På Storängshallen i Huddinge har man monterat 60 solcellspaneler på fasaden.

 

Elförbrukningen sjunker, export och vind ökar

Gällande januari till och med augusti 2017: Vindkraften ökade 18%, elexporten ökade 65 % och elförbrukningen minskade 2 % jämfört med samma period under 2016. Källa Market data NordPool.

Under perioden januari tom augusti 2017 var elproduktionen 104,8 TWh. Under perioden januari tom augusti 2016 var elproduktionen 100,3 TWh. Det innebär en ökning av elproduktionen med 4,5 %.

Under perioden januari tom augusti 2017 var elproduktionen från vindkraft 10,5 TWh. Under perioden januari tom augusti  2016 var elproduktionen från vindkraft 8,9 TWh. Det innebär en ökning av vindkraften med 18,4 %.

Under perioden januari tom augusti 2017 var elförbrukningen 89,0 TWh. Under perioden januari tom augusti 2016 var elförbrukningen 90,8 TWh. Det innebär en minskning av elförbrukningen med 2,0 %.

Under perioden januari tom augusti 2017 var elexporten 15,8 TWh. Under perioden januari tom augusti 2016 var elexporten 9,5 TWh. Det innebär en ökning av elexporten om 65  %. Under perioden januari tom augusti 2017 var elexportens storlek 17,7 % i förhållande till elförbrukningens storlek.

Över ett år innebär 15,8 TWh en prognos om 24 TWh export. Om dessa 24 TWh av någon anledning ej kan produceras behöver vi ändå inte importera el. Vi har således en ”reserv” i form av export på 24 TWh.

Kärnkraften producerade 61 TWh under 2016. Fram till 2020 ska Ringhals 1 och Ringhals 2 avvecklas. Ringhals 1 och 2 gemensamma elenergiproduktion beräknas till mindre än 10 TWh per år. Som bäst under de senaste 10 åren producerade Ringhals 1 och 2 12,4 TWh under ett år. Reserven på 24 TWh är således mer än tillräcklig.

 Min prognos för 2017 är 155 TWh elproduktion(varav 19 TWh vindkraft), 135 TWh elförbrukning och 22 TWh elexport.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Nybyggda hus med termiska solfångare i Älta Stockholm