Är Swedish Smartgrid smart?

Jag blev inbjuden av Regeringskansliet för en hearing i frågan ”Stimulerar dagens nätreglering investeringar i smarta lösningar”. Idag den 29 augusti på förmiddagen höll FORUM FÖR SMARTA ELNÄT, SWEDISH SMARTGRID.SE en hearing i ämnet i Wallenbergsalen hos Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm. Ansvariga för hearingen var Maria Sandqvist, kanslichef Forum för smarta elnät och Anna Vadasz Nilsson generaldirektör Energimarknadsinspektionen.

En studie om befintlig incitamentsreglering-incitament för smarta elnät skulle presenteras.

Jag kan väl direkt säga att studien och hearingen var en katastrof.

Etthundratjugo åhörare hade bänkat sig och ett av få glädjeämnen var att endast en deltagare var iförd slips! Denna studie med åtföljande hearing var ett rejält slöseri med skattemedel. Ett stort antal av deltagarna hade rest till Stockholm från många håll i landet.

De ansvariga hade av någon outgrundlig anledning bett ett danskt företag Copenhagen Economics att utföra studien. Det var väl kanske inte helt fel men alla som lyssnar på föredrag vet att om det är ett bra föredrag klarar man att lyssna aktivt under en kvart. Nu hade de bett delägaren Sigurd Naess-Schmidt från Copenhagen Economics att hålla ett inledningsanförande på just en kvart och det hade väl varit OK men, killen är dansk och han säger att han ska prata skandinaviska så alla förstår. Tyvärr, men en dansk som ska prata skandinaviska pratar ändå danska.

Jag lyckades hålla koncentrationen upp under tre minuter men sen var det kört. Danska fungerar inte i Sverige!

Sen kom presentationen av rapporten presenterad av en ekonom från Copenhagen Economics och till min lättnad var han svensk. Det var Carl von Utfall Danielsson så där blev utfallet bättre. Dock inte resultatet som i princip var: Elbolagen gör inte mycket för ett smartare elnät.

Sedan blev det paneldiskussion med Sten Trolle från ABB, Mikael Möller från IKEM, Björn Berg från Ngenic  och Emil från Energibolagen. Emils efternamn missade jag. Det gör kanske inte så mycket då mitt minne av honom var att han under sitt första anförande hela tiden kliade sig i huvudet och pratade tyst.

Den ende paneldeltagaren som var intressant var Björn Berg från Ngenic: Han berättade om att 13.000 el-abbonenter i Kalifornien har kopplat bort sig från elnätet och att det finns en förening i Sverige som är  elnätägare och som inte höjer nätavgiften trots att de byggt ut näten mycket mer än Vattenfall!

Från åhörarna kom ett intressant inlägg från Lennart Söder KTH som frågade: Vad menas med smarta elnät? Det var det ingen som kunde svara på.

Till sist kom avrundningen med med Anne Vadasz Nilsson som är bra på att prata utan innehåll.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Solceller på dansk skola återbetalas på två till tre år.

Den nyinvigda Copenhagen International School på 25 000 m2 är klädd med en fasad bestående av 12 000 solpaneler. Priset ligger på samma nivå som annan fasadbeklädnad vilket gör det mycket aktuellt med solceller på fasader. Plattorna kan levereras med eller utan solceller men med samma utseende. Tillverkare och leverantör av solcellfasaden är SolarLab. Energiinstallationen betalar tillbaka sig på två till tre år.

Energiproduktionen täcker  cirka 50 procent av skolans årliga energiförbrukning.

Solcellsanläggningen har en total yta om  6 048 kvadratmeter vilket gör det till en av Danmarks största byggnadsintegrerade solcellsanläggningar. Årsenergiproduktionen är cirka 300 000 kWh.

Solcellsanläggningen kommer att användas i skolans undervisning gällande fysik och matematik samt gällande goda miljövanor.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 Foto: C. F. Møller

Kärnkraften passerad i september?

Under v40 2015 var Energilagret 30,7 TWh vilket är högsta noteringen under de tre senaste åren. Under v40 brukar Energilagret vara som mest välfyllt under året. Energilagret  är enligt Svensk Energi maximalt fyllt med 33,7 TWh(100%). Just nu är energilagret( v33) 27,3 TWh.

Det går just nu alltså att fylla på Energilagret med ytterligare 6,4 TWh innan fulla magasin. Det går att fylla på Energilagret med endera solkraft, vindkraft eller  vattenkraft.

Vi har alltså ett svenskt energilager med ca 30 TWh lagringskapacitet. När motståndarna till förnybar energi säger att vindkraft och solkraft inte producerar el när den behövs och att elektriska batterier är för dyra glömmer de att vi har ett enormt energilager som kan fyllas med solkraft och vindkraft.

Det går till så här: Om vi producerar för mycket el från vindkraft och solkraft under en del av sommarhalvåret, säg 1 TWh mer än behovet under ett par veckor, så stänger vi helt enkelt dammluckorna till våra vattenkraftdammar så att vattenkraften just då inte producerar denna energimängd 1 TWh. Då får vindkraften, solkraften, kärnkraften och kraftvärmen klara elbehovet själva. Det betyder att denna energimängd 1 TWh lagrats i vattenmagasinen(Energilagret). På samma sätt går det att samköra vattenmagasinen(Energilagret) med solkraft, vindkraft och kraftvärme så att upp till 30 TWh elenergi  lagras under sommarhalvåret. På vinterhalvåret är det möjligt att också lagra el i Energilagret men inte lika stora mängder då Energilagret ofta är halvfullt under vintern.

Således stänger vi dammluckorna när solen skiner och vindturbinerna snurrar.

Det är därför som solceller och vindkraft är extra lönsamt i Norrland på grund av närheten till Energilagret.

Räcker Energilagret till för Sveriges behov? Självklart. Eftersom den största förnybara energikällan utöver vattenkraften,  vindkraften, arbetar som bäst när behovet är som störst dvs under vintern blir det inte så mycket energi som måste lagras. Även om vindkraften skulle tredubblas från idag till 60 TWh per år är det kanske bara 10 TWh elenergi som behöver lagras i Energilagret och det finns det plats för.

Vindkraften har från 1 jan 2017 en sammanlagd maxeffekt om 6434 MW. Det är en ökning med 744 MW(13 %) under 2016. I slutet av nästa vecka kommer kärnkraften bara producera ungefär 3000 MW med tre reaktorer. Om vi får lite kraftigare vindar under början av september så kommer vindkraften för första gången någonsin att producera mer elenergi än kärnkraften.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Vindkraftverk i Holm mitt i Sverige.

 

Blaiken igång!

Vindkraftparken Blaiken utanför Storuman har just körts igång. Effekten är 250 MW och årsproduktionen är drygt 0,7 TWh elenergi. Under byggandet har skapats 400 årsarbeten vilket är bra för norra Norrland.

Vindförhållandena är extra goda under vinterperioden och medelvinden i området är 7,5- 8 meter per sekund. Vindparken är placerad nära befintlig vattenkraft i området vilket underlättat elanslutningen.

De 99 vindkraftverken har på grund av risken för isbeläggning på bladen ett automatiskt av-isningssystem.

Driftansvarige Inge Darnemo på Skelleftekraft säger till SunToEarth att varje vindkraftverk producerar minst 2,5 MW eleffekt.

Underhållet av parken utförs tillsammans med underhållet av vattenkraften i området.

Den totala investeringen var 3,8 miljarder kronor och ägare till parken är Skellefteå-kraft och Fortum.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Vindkraftverk utanför Anundgård

Du köper väl inte kött från fiskhandlarn?

Sollentuna Energi säljer solcellspaket om 9,9 kW för 174.116 kr. Det innebär ett pris per kW om 17.587 kr. Det är alldeles för dyrt. Köp dina solceller från proffsen. Då får du betala 12-13.000 kr per kW.

Det säjer sig självt att man inte ska köpa solceller från någon som lever på att vår elförbrukning ökar.

Du köper väl inte kött från fiskhandlarn?

Samma sak gäller alla elbolagen förutom ETC EL.

Vattenfalls vd Hall är endast ute för att kränga mer el oavsett alla tjusiga annonser om solceller. Samma sak gäller de köpta magasinen Second opinion, Nordisk Energi och Energinyheter.se m fl. Här huserar fritt de mest kärnkraftvänliga och okunniga ”journalister”. De har till och med magasin som solenerginyheter. se och vindkraft.se där bara konstiga skräpnyheter får plats. De får alla betalt av Fortum, Vattenfall, EON osv.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Enighet i klimatarbetet

Vi behöver enighet i Sverige.

Med tanke på klimatförändringarna, senast i morse på TV 4 lysande informerat av professor Johan Rockström, kan vi väl alla vara överens om att fossil elproduktion måste bort.

Fossil elproduktion måste avvecklas så snabbt som möjligt med tanke på vårt klimat.

Fossil elproduktion måste ersättas med förnybar elproduktion.

Fossil elproduktion får vi från olja, kol, skiffer, naturgas och uran.

 

Förnybar elkraft får vi från vattenkraft, solkraft och vindkraft samt biokraft.

Det viktigaste är dock att minska effektåtgången genom olika energi- och effektbesparande åtgärder.

Här finns mycket att lära från Kina som nu  genomför en omfattande effektivisering av sin elanvändning och utökning av sin förnybara elproduktion.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Foto: Vindkraft i Kina

Sverige snart U-land?

I Kina pågår en utveckling som vi i Sverige inte ens känner till. Kinesisk teknik ligger långt före svensk teknik. Vi kan inte längre luta oss tillbaka och drömma om 1970-talet då Sverige var ett av de rikaste länderna. Vi måste agera nu för att överhuvudtaget hänga med i utvecklingen.

Det är inte en slump att vi gör dåligt ifrån oss enligt Pisa-mätningarna. Kunskap värderas inte  i Sverige sedan länge. För 40 år sedan var läraren en auktoritet. Man lärde sig saker i skolan. Nu är det föräldrarna och barnen som ska bestämma i skolan. Lärarna har blivit rädda. Rektorerna kräver inte att läraren ska lära ut. Läraren ska istället fylla i blanketter och redovisa allt möjligt för byråkraterna. Om det finns tid över är det väl också bra om de lär ut något. Det viktigaste är att läraren kan kommunicera med övriga lärare, rektorer och byråkrater, vara social och framför allt inte stöta sig med elever och föräldrar. Lärarna mår inte bra i dagens skola. Byråkratin och den svenska korruptionen går hand i hand. Rektorerna i den svenska skolan är oftast korrupta. De anställer släktingar, vänner, sina barn och sina bekanta. De höjer lönerna för helt outbildade släktingar som får förtur istället för välutbildad personal. Ofta sker detta helt öppet då ingen vågar säga ifrån och facket gör inget. Rektorerna ordnar skolfester för lärarna och väljer då restauranger som ägs av kompisar. Jag har många exempel och kommer kanske att offentliggöra hur en rektor idag i Sverige har anställt ett 20-tal vänner, släktingar och till och med egna barn  med tveksam utbildning. Allt detta tvingas skattebetalarna stå för.

Denna kultur är inget som bara frodas i skolsystemet. Hela statsapparaten är influerad. Statens fastighetsverk är bara ett exempel. Transportstyrelsen och Boverket två andra exempel. Cheferna tvättar varandras ryggar tills det är dags att avgå. Nästan alla fuskar. Titta på Kommunal som ger cheferna lägenheter för miljoner. Det är gratisfester och gratis sprit överallt och särskilt inom facket. Vem har sagt att anställda inom stat och kommun överhuvud taget ska ha något som helst gratis utöver sin lön. Hälften av Sveriges anställda får i bästa fall en schoklad-ask till jul. Ta bort all representationsmöjlighet för alla som betalas av oss skattebetalare. Varför ska de glida fram på en räkmacka?   Det ska vara nollvision utöver en god lön för anställda och politiker inom stat, landsting och kommun och likaså för fackligt förtroendevalda. Inget ska vara gratis! Gratis främjar korruption. Inom stat, landsting och kommun ska det vara totalt förbjudet för chefer att anställa släktingar, vänner och bekanta. Om man gör så ska det vara avsked på blankt papper utan avgångsvederlag. Det som ska främjas är kunskap och utbildning. Gällande vår nuvarande statsminister så kommer han ju från facklig verksamhet. Skulle inte förvåna mig om han också fått en lägenhet. Makt korrumperar. Sedan vad det privata näringslivet gör bekymrar mig mindre men min skatt ska inte användas till andras lyx.

Nå hur var det nu med Kina.

I Sverige tror vi att vi ligger långt fram i utvecklingen. Gällande eleffektivisering är vi ljusår från Kina. Det är lite som på 1950-talet då vi kallade produkter från Japan för Japanskräp. Vi vill inte inse att utvecklingen har sprungit förbi oss. I Sverige har kanske var tionde trappuppgång modern LED-belysning. I Kina har nästan alla trappuppgångar ljudsensorer. Ljuset går bara på när någon är närvarande. Neonskyltar finns ej mer i Kina. Allt är LED och på natten är det avstängt! På trafiklederna experimenterar man med ljusvågor. Vägbelysningen är då i normalfallet avstängd eller på låg nivå och när en bil kommer tänds den ett par hundra meter framför bilen. När bilen passerat släcks belysningen igen. I bostadsområdena halveras gatubelysningen kl 9 på kvällen och ofta använder man rörelsesensorer. LED-lampor är mycket vanligt. I Sverige kostar LED-lampor mellan 30 och 200 kr. I Kina kostar de 2-3 kronor styck.

Många bostäder i Kina har en värmepump per rum och de rum som inte används värms inte vilket spar energi.
En elcykel kostar runt 1300 kr och cykeln tar sig då fram ungefär 4 mil. De flesta cyklar är fällbara och går att ta med sig på bussen. Bussbiljetten kostar ofta ett par kronor. Flera städer ha gigantiska Monorail eller tunnelbaneprojekt som till exempel Chengdu och Chongqing. Att åka till flygplatsen kostar 6 kronor vid samma avstånd som till Arlanda. I Sverige är kostnaden ca 200 kronor.
Kina har utvecklat ett tåg som går på virtuella spår. Det betyder att samtliga hjul styr och följer målade linjer på vägen.
Många transporter har flyttats från vägarna till floder och järnväg. Långtradare körs ombord på gigantiska färjor och förarna sover ombord. Nästa dag kör de sista biten med lastbilen. Kina har världens största snabbtåg-nät och motorvägs-nät. Man bygger nya vägar varje år motsvarande tur och retur New York och San Francisco gå gånger om.
Stora vattendammen i Yangtze kan leverera 22 GW i eleffekt. Det är mer än hela Sverige använder i eleffekt när det är minus 20 grader. Kina är världsledande gällande miljö, solkraft och vindkraft. Där det finns gott om metan måste yrkesfordon använda det. Kolet är på väg att försvinna som bränsle. Kolgruveområdena avfolkas.
Man bygger nu till och med ”motorvägar” för cyklister med eller utan elcykel.
Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
 

Revision?

Idag är bara 5 reaktorer igång. Tre är avstängda för ”revision”. Ändå exporterar vi el.
Jag misstänker att det är så enkelt att de tre aggregat som genomgår ”revision” är avställda för att det inte finns behov av el från dem just nu.
Om de var igång skulle elpriset pressas mot botten och elen från kärnkraftverken skulle få sämst betalt. Därför lönar sig det bättre att låta några stå i väntan på kallare väder.
Idag producerar kärnkraften endast 4200 MW vilket är ca 25% av elförbrukningen.

Imorgon onsdag den 23 augusti springer elpriset i höjden. Mellan kl 8 och 9 blir elpriset 1 krona och 14 öre per kWh enligt NordPool. Du som då har timtaxa och behovsbobox kan då vara lycklig.

Varför blir det så?
En av anledningarna är att vindkraften imorgon mellan kl 8 och 9 endast kommer att producera 322 MW(maxeffekten är ungefär 6000 MW).
En annan anledning är att Ringhals 2 stängs för ”revision” imorgon. Där faller ungefär 400 MW bort.

Sedan är det ju så att efterfrågan på el är som högst en vardagsmorgon vid kl 8-9.
Så i morgon förmiddag finns risk att vi inte exporterar någon el. Fram till kvällen ökar dock vindkraften och elbehovet minskar så då sjunker elpriset till mer normala 30 öre per kWh.

Vi har nu bara fyra kärnkraftsverk igång.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Ett av fyra vindkraftverk utanför Liden Sundsvall

Svartbäcksskolan i Haninge byter direkt-elen mot bergvärme

Två av Svartbäck-skolans paviljonger med två fritidsavdelningar och sex klassrum har i sommar bytt ut direktelen mot vattenburen värme och bergvärme. Även elektriska varmvattenberedaren är utbytt mot bergvärme-beredare.

Man har samtidigt passat på att montera större värmeelement så att värmepumparna ska jobba bättre.

Ventilationen har bytts mot FTX-ventilation med värmeväxlare. Man har samtidigt passat på att installera LED-belysning med dimmer i klassrummen och toaletterna har fått LED-belysning med rörelsevakt.

Lärarna och barnen är nöjda med att både ventilationen och belysningen är blivit bättre. Dessutom har elförbrukningen sjunkit med ca 75 %.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Höghus i Stockholm värms med direktel!

 

I Älvsjö i Stockholm finns fyra höghus med 134 lägenheter som värms enbart med direktverkande elradiatorer. Förutom höghusen finns i föreningen ett stort antal 3-våningshus med 722 lägenheter som till hälften värms med fjärrvärme och till hälften med direktel.

Det var av en ren slump som jag kom in i en av lägenheterna i ett av höghusen och plötsligt såg att det var något som inte stämde.

Under fönstren i vardagsrummet såg elementen lite annorlunda ut och det tog ett par sekunder innan jag förstod att det inte fanns någon vattenburen värme utan att huset värmdes med direktel!

Till och med i entren har man direktverkande elelement som sitter skruvade i taket!

Alldeles utanför husen under asfalten ligger fjärrvärmerören som värmer de flesta andra större husen i Stockholm. När husen byggdes 1958 installerades gasuppvärmning med en gasbrännare i varje lägenhet med ett eget varmluft-system. Lägenheterna fick också sitt varmvatten med hjälp av var sin gasvärmare. Någon gång på 1970-80-talet införde staten stöd för övergång till elvärme varför man i området gick över till elvärme med direktelradiatorer . Nu fick inte alla lägenheterna elvärme då elkraften inte räckte till.

Man kan anta att den maximala värmeeffekten som går åt vid stark kyla är ungefär 5 kW per lägenhet.

Det innebär att maximal eleffekt-belastning för de fyra höghusen vid stark kyla är ca 670kW eller 0,67 MW.

Till detta tillkommer uppvärmningsbehovet för tappvarmvatten ifall det också värms med el. Om så är fallet kan man anta att ytterligare 0,1 MW åtgår för varmvattenproduktionen.

Det är HSB som i samarbete med Riksbyggen förvaltar husen för  Bostadsrättsföreningen  Östberga. Ofta har samma lägenhet delvis eluppvärmning och delvis fjärrvärme!

Eftersom husen byggdes 1958, som var en tid då oljan för uppvärmning av bostäder var billig, försågs husen med extra stora fönster och tunna väggar.

Någon gång på 80-talet byttes fönstren ut mot moderna tvåglasfönster med ännu sämre energivärde!

Husen har således i princip sommarstugefönster och sommarstugeväggar.

Brf Östberga har totalt 856 lägenheter och uppvärmningen kostade 2015 5,1 miljoner kronor och elförbrukningen 5,5 miljoner kronor. Driftkostnaderna exkl underhåll var 362 kr per m2.

Totalt 60.523 m2 bostäder och 7.622 m2 lokaler.

Ett aktuellt problem i området är att kostnaderna för utbyte av termostater till elelementen ökar. De gamla termostaterna är inställda på 20 till 22 grader.

Tyvärr finns inte längre dessa termostater att köpa längre varför man tvingas använda villatermostater som går att ställa mellan 20 och 30 grader.

Resultatet har blivit att temperaturerna i lägenheterna ökar vartefter man byter ut de gamla termostaterna.

En lämplig åtgärd är att dra in fjärrvärme och vattenburna värmeelement i husen och samtidigt förbättra isoleringen i väggarna samt byta ut fönstren mot energieffektiva fönster. Ett alternativ till fjärrvärme kan vara att installera bergvärme.

Bostadsrättsföreningen Östberga har haft svårt att ta beslut om hur de ska göra trots att det är självklart att de av ekonomiska skäl och miljöskäl måste komma ifrån direktelen. Eftersom det tyvärr är HSB som förvaltar husen får de naturligtvis ingen hjälp därifrån.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth