Världens största solcellspark

Världens största solcellspark blir färdig i början av 2020 och kommer att minska CO2-utsläppen med 1,4 miljoner ton.

Solcellsparken byggs i Dubai och får en maximal effekt på 1054 MW. Anläggningen kommer att täcka 17,8 km2 och består av mer än tre miljoner solcellspaneler.

Solcellsparken byggs av de tre internationella entreprenörerna Acciona, Ghella och Gransolar. Beställare är Dubai Electricity and Water Authority och Masdar, som är Abu Dhabis sällskap för förnybar energi.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

Annonser

Bergvärme ofta mindre effektivt än kalkylen visar

Idag har många bergvärmepumpar en värmefaktor på 2,5 trots att värmepumparna sålts med värmefaktor på 4 eller mer. Dels beror skillnaden på glädjesiffror från fabrikanten men dels också på att borrhålen sakta blivit kallare.
Om temperaturen i borrhålen kan höjas kan värmefaktorn höjas och uppemot 25 % av värmepumparnas elförbrukning försvinna.

När borrhålet kyls ner tycks värmepumpen ändå fungera men nu har den kanske en värmefaktor om 2 istället för 4. Elpatronen får gå in allt oftare och is börjar bildas inomhus i pannrummet. I vissa bostadsområden i Stockholm finns is i varje pannrum. Värmepumparna sparar då inte alls så mycket energi som tänkt. Vad värre är att vi får en ökad elförbrukning. Elpriserna kommer också att stiga i framtiden.

Som teknisk rådgivare inom SPEP, Svenska kyl- och värmepumpsföreningen, talar Jan-Erik Nowacki i egen sak när han tycker att vi isolerar nya hus för mycket. Eftersom vi nu går mot en elproduktion från helt förnybara energikällor är det viktigt att vi inte låser oss fast i ett onödigt elberoende med bergvärmepumpar i de nya energieffektiva husen.
Kortsiktigt sett är det kanske rätt att isolera de nya husen mindre och istället ha en större värmepump.

Det Jan-Erik inte tänker på är att de nya husen kommer att stå kvar långt mer än 100 år och i det perspektivet är det mer lönande med god isolering. En god isolering innebär en ökad komfort och mindre problem vid strömavbrott. Dessutom blir själva värmeinstallationen billigare då effektbehovet blir lägre. Du kanske kan installera en femtedel så stor värmepump istället.

I Stockholm och andra tätorter med många bergvärmepumpar tätt samlade är det vanligt att borrhålen blir nerkylda efter några år. Livslängden för ett borrhål är då kanske bara 10 år innan det blir ekonomiskt obrukbart. Själva värmepumpen har likväl som ett kylskåp en livslängd om kanske 10 år. På 100 år blir det en investering i upp till 10 nya bergvärmepumpar. Det förstår man att det inte blir lönsamt, särskilt om borrhålet blir sämre och sämre.

Som Niclas Schubert skriver bör driftsättningen av klimatsystemen i nya hus brytas ut ur utförandeentreprenaden.
Idag är det stor skillnad för nyproducerade hus mellan beräknad energiförbrukning och verklig energiförbrukning. Det kan skilja 50% mellan teori och verklighet.

Gällande energifrågan vill de flesta husproducenter gärna ordna den med en quick-fix som en värmepump.
Därför bör det kosta för husentreprenören om verklig energiförbrukning inte överensstämmer med teoretisk förbrukning. Husentreprenören måste tvingas att genomföra ett åtgärdspaket i/vid huset som medför att korrekt förbrukning uppnås. Det kan handla om tilläggsisolering, solceller, solfångare, energilager förbättrad värmepump eller utökat borrhål vid bergvärme.

Alternativt måste husentreprenören kompensera köparen med mellanskillnaden i verklig och teoretisk energiförbrukni ng med dagens energipris gånger 200 år. Varför 200 år? Dagens energipris är lågt och i framtiden med högre energipriser kommer husvärdet bli ännu lägre för ett hus med hög energiförbrukning.

Boverket har för nya flerbostadshus föreslagit en energiförbrukningsnivå om 55 kWh per m2 med 15 kWh värme och 40 kWh fastighetsel och varmvatten.

Enligt Johnny Kellner bör hushållselen ses över och få ett värde vid energiberäkningarna om 30 kWh per m2 Atemp per år. Denna nivå är för hög. Ett exempel: en god vän bor ensam i en äldre2-rumslägenhet om 72 m2. Lägenhetens hushållselektronik är 10-20 år gammal. Om man använder Kellners nivå om 30 kWh per m2 och år blir hushållselen för 72 m2 i beräkningarna 2.160 kWh per år. Min gode vän förbrukar bara 450 kWh per år vilket ger 6,3 kWh per m2 och år. Det är 79% lägre än Kellners nivå.

Ett nybyggt hus skulle då efter kellners förslag om hushållsel Kellners tillåtas förbruka 15 kWh per m2 värme enligt normen. Dessutom tillkommer spillvärme från hushållselen 30 kWh per m2 för värmen förutsatt att all hushållsels värme kan nyttiggöras. Ett rimligt antagande är att 60% av hushållselens spillvärme skulle kunna tillvaratas. Resterande 40% går inte att nyttiggöra på grund av för lågt värmebehov under april tom september. Tillskottet från hushållselen blir då 60 % av 30 kWh per m2 dvs 18 kWh per m2. Med hänsyn till dagens tekniska utvecklingen inom hushållselektronik är det ett rimligt antagande att hushållselen i en ny lägenhet med senaste elektronik ligger i närheten av nivån 450 kWh per person. För en 2-rumslägenhet om 72 m2 med två boende blir årsförbrukningen då 900 kWh vilket är 12,5 kWh per m2 och år.

Tillskottet från hushållselen blir då 60 % av 12,5 kWh per m2 dvs 7,5 kWh per m2.
Skillnaden i spillvärme från hushållselen mellan Kellners förslag och mitt exempel blir då 18 minus 7,5 dvs 10,5 kWh per m2.

För att täcka upp dessa 10,5 kWh i spillvärme från hushållselen måste köpt värme ökas med 10,5 kWh värme per m2 från planerade 15 kWh köpt värme per m2 till 25,5 kWh köpt värme per m2.

Med Kellners modell för hushållsel kommer den verkliga köpta mängden värme bli 70% större än den planerade mängden(15 kWh per m2).

Det visar ändå hur viktigt det är att de teoretiska beräkningarna blir så noggranna som möjligt men framförallt att det blir de verkliga förbrukningsvärdena efter förslagsvis ett boendeår som gäller.

Eftersom energieffektiva hus får en så stor procentuell andel hushållsel i förhållande till total köpt el är det särskilt viktigt att utformningen av huset och installationen av elförbrukande hushållsprodukter blir så energieffektiv som möjligt. Detta bör självklart också regleras av Boverket så att styrningen av produkterna leds mot nivån A+++.

De nyproducerade husen måste nu få en verklig energiförbrukning i nivå med beräknad förbrukning.

Civilingenjör Lars Sundström
Energirådgivare SunToEarth

Borås Energi satsar på miljön

Det är inte bara vindkraft och solel som kommer att ersätta kärnkraften. Kraftvärme via biobränsle som producerar stora mängder el växer så det knakar i Sverige.

Borås Energi och Miljö bygger ett nytt kraftvärmeverk med biobränslepanna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och
fjärrvärmepumpar. Den blir 4 000 kvadratmeter stor och tio våningar hög.
De ersätter fossil uppvärmning med förnybar elproduktion och
byggstart sker under våren 2017 och projektet är färdigt i augusti 2018.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Allt går att sälja med mördande reklam

Ny artikel på Second Opinion dvs reklam från Vattenfall, Fortum och Eon.Som vanligt vill Energiföretagen dvs i praktiken kärnkraftsbolagen att subventionerna för förnybart ska tas bort.
Kärnkraften har varit subventionerad sedan 1960-talet och är det fortfarande.
Det är Vattenfall, Fortum och Eon som står bakom denna artikel och kritiska artiklar släpps inte in på Second Opinion.

Jag förstår dem: Om jag var reklamchef på Volvo skulle inte jag heller släppa fram Elon Musk i Volvo:s reklamfilm.
Hur många miljoner kostar detta skattebetalarna?

De är dock smarta, efter att ha fått klagomål på alla de kärnkraftsgubbar som skrivit artiklar i Second Opinion har PR-gubbarna kommit på ett nytt recept:Damerna!

Det ligger också i tiden när Trump nu har så många gubbar runt sig. Både liberalerna och sossarna har insett kvinnokraften. Denna artikel är skriven av Energiföretagens klimatansvariga Cecilia Kellberg. Tror dock inte att Cecilia Kellberg ställer upp och tar ansvar för kärnkraftens framtida nedläggnings- och klimatkostnader.
För två dagar sedan lade man på samma sätt in en artikel från de två finska säljdirektörerna Asta Punkanen och Bettina Lemström. De ville också sälja kärnkraft.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Rörelsevakt kan dra 20 gånger mer el än vanlig strömbrytare.

Många tänker sig spara el i badrummet eller i hallen genom att byta ut den vanliga strömbrytaren mot en rörelsevakt.
Än så länge är det mest tekniknördar som jag själv som funderar på detta men det blir trots allt vanligare.
Men spar man nån el?
Kanske inte om man har LED-belysning.
Jag har en 3W(Watt) LED-lampa i hallen. Den ersätter en vanlig 30 W glödlampa.
Ett räkneexempel:
Jag har belysningen i hallen tänd 5 minuter i genomsnitt per dag under året. Det är i princip när jag går till jobbet och när jag kommer hem. Därefter är det släckt. När jag är bortrest är det alltid släckt. På sommaren är det släckt dygnet runt.
LED-lampan i hallen är tänd 5 minuter/60 minuter x 365 dagar = 30 timmar per år. 30 timmar x 3 W blir 90 Watt-timmar eller 90 Wh. 90Wh är samma sak som 0,09 kWh.
Min årsförbrukning av el för denna LED-lampa är då 0,09 kWh.
Rörelsevakten(en vanlig standardprodukt som t ex passar med Schneiders Trend) har en egenförbrukning(standbye-effekt) om 0,2 W. Årets alla timmar är 8.760 st.
Det betyder att min elförbrukning för rörelsevakten över ett år är 0,2 W gånger 8.760 timmar.
Det blir 1,752 kWh istället för 0,09 kWh varför elförbrukningen i hallen blir 20 gånger större med en rörelsevakt.
Det rör sig inte om så mycket el men för miljontals rörelsevakter blir det miljontals kronor.
Hur går det då i badrummet?
Där har jag också LED-lampor. Den sammanlagda effekten är där är 24 W.
Jag är i genomsnitt 10 minuter i badrummet per dygn. Det blir 60 timmar per år och 1440 Wh eller 1,44 kWh per år.
Så för mig lönar det sig inte med en rörelsevakt.
Däremot om ni är två eller fler i familjen är det vettigt med en rörelsevakt i badrummet men knappast i hallen.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Mest sol från Tullinge

Det svenska solcellsföretaget SolTech Sweden AB, baserat i Tullinge utanför Stockholm, har genom sitt dotterbolag ASRE avtalat med Nanjing Gold Dragon Bus Co. Ltd. om installation av en solenergianläggning på 8000 kW under 2017 som beräknas ge årliga intäkter på  cirka 12 miljoner kronor.
Avtalet sträcker sig 25 år och intäkterna väntas uppgå till cirka 300 miljoner kronor under 25 år.
Anläggningen om 80 000 m2 beräknas producera cirka 8 000 000 kilowattimmar  per år och är tre gånger större än Sveriges hittills största anläggning, Solsidan utanför Varberg.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

200 MW vindkraft för Vattenfall

Vattenfalls tyska dotterbolag har tecknat ett avtal med ABO Wind.

Tillsammans ska de arbeta för att stärka Vattenfalls tyska, landbaserade vindkraft och de räknar med att bygga 200 MW till 2020.

Vattenfall har totalt 930 MW landbaserad vindkraft, varav 13,5 MW i Tyskland.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

1000 kW i Estland

Estlands största solcellsanläggning byggs just nu i staden Kärdla.

Det är kommunerna Hiiu och Puhalpa som bygger anläggningen som får 3240 solpaneler och en effekt på drygt en megawatt, varav
cirka 900 kilowatt går ut på elnätet.

Den nya anläggningen ska täcka det mesta av Kärdlas strömförbrukning
under sommarmånaderna.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Reklamkampanj som du betalar

Det pågår sedan några år en dold reklamkampanj från kärnkraftsägarna Fortum, Eon och Vattenfall . Reklamen utgår från Energiföretagen som bland andra ägs av de ovanstående elbolagen och kanaliseras till en del i form av artiklar i nättidningen Second Opinion som bara har en uppdragsgivare: Energiföretagen.
Kärnkraftsbranschen har en årlig sammankomst och de flesta talarna på Kärnteknik 2016 belyste i olika sammanhang om hur de förbereder kärnkraftsavvecklingen och om hur man kan göra det på bästa och mest ekonomiska sett. De ingav på detta sätt ett visst förtroende och en viss seriositet.

Däremot underströk Fortums representant på Kärnteknik 2016, Petra Lundström, hur viktigt det är för alla som jobbar inom kärnkraftsbranschen att ta varje tillfälle i akt att framhäva kärnkraftens positiva egenskaper.

Vd för Energiföretagen Pernilla Winnhed skriver följdaktligen på Second Opinion att ”lägre marknadspris på el signalerar att investeringar för ny vindkraft inte behövs nu”.

Undertecknad kan försynt påpeka att elpriset gick upp 50% senaste året.

Pernilla skriver att ”allt är så osäkert just nu så vi måste bromsa in övergången från kärnkraft till förnybara energikällor”.

Pernilla anser att vi har ett elöverskott som väntas öka. Hon vill därför att stödet för sol och vind ska minska nu för att öka senare.

Hon vill inte heller stödja förnybar energi efter 2030. Men om stödet för sol och vind ska öka senare, när blir då det? Öka senare, betyder det om 200 år?

Pernilla vill också ha en byråkratisk reglering av elcertifikaten så att de inte ges ut ifall vi får negativa elpriser. Vi har aldrig haft negativa elpriser i Sverige och kommer knappast få det ens någon enstaka timme tack vare vattenkraften.

Trots att vi har ett elenergiöverskott just nu om ca 20 TWh så har vi inte ett överskott av eleffekt. Eftersom kärnkraftverken OK 1, Ringhals 2 och Ringhals 1ska läggas ner under åren 2017 till 2020 så försvinner ett tillskott av elenergi om ca 14 TWh och ett effekttillskott om 2.278 MW.

Det betyder att övergångshastigheten till förnybara energikällor måste öka och inte minska.

Fortums vd Per Langen intervjuas också i Second Opinion.

Per Langens huvudtes under intervjun är att vi ska sluta investera i solceller i Sverige. Jag är inte så mycket förvånad över innehållet i intervjun som över insikten gällande grundläggande energifakta.

Per påstår att villaägarna i Danderyd värmer sina pooler med solceller. Jag känner bara en villaägare i Danderyd. Han värmer sin villa med pool-solfångare inte solceller.

Vanliga pool-solfångare har en verkningsgrad mellan 50 och 90 % beroende på temperaturen i värmebäraren.

Solceller har en verkningsgrad om 15 %. För att värma poolen med solceller behövs uppemot en tio gånger så stor solcellsyta. Så stora tomter finns inte ens i Danderyd.

Pool-solfångaren ger minst tre gånger mer energi än solcellerna.

Solceller har fördelen att den producerar el men för att värma en pool behövs inte el utan bara varmt vatten från till exempel en pool-solfångare.

Solceller kostar minst fem gånger mer i inköp än pool-solfångare.

Vad väljer villaägaren som vill ha en varm pool?

Professor emeritus Per-Olov Johansson KTH intervjuas på Second Opinion och han anser att de alternativa energikällorna får för mycket ekonomiskt stöd och att det inte är lönsamt. Per-Olov vill bromsa vindkraften. Professorn avslutar dock med att säga att han ännu inte undersökt kostnadsbilden!

Det finns också en grabbighet i artiklarna som till exempel visar sig i artikeln skriven av förre försvarsministern och före detta generaldirektören på Svenska kraftnät Mikael Odenberg som skriver att det är ”sexigt” att arbeta med stora elkraftanläggningar med 400.000 Volt.

Om Odenberg med sexigt menar roligt och spännande är det idag mycket mer spännande med den förnybara energirevolution som pågår, där varje privatperson idag kan påverka sin egen och vår gemensamma energiframtid.

Nästan alla artiklar på Second Opinion har samma grundtema och den enda möjliga tolkningen är att Energibolagen anser att vindkraften är farlig för kärnkraften.

Den vanlige läsaren vet inte vem som ”äger” Second Opinion. Det visste inte jag heller.

Jag noterade bara att artiklarna var märkliga.

Vem får betala kampanjen? Självklart är det Sveriges elkonsumenter. Vi förtjänar bättre elbolag.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth https://suntoearth.wordpress.com/