En jättebra ide

Styrelsemöte hos Skrutt-Kraft

Vice ordförande: Jag har en jättebra ide! Du vet det gick ju jättebra när vi för länge sedan delade upp oss i två fraktioner inför omröstningen. Då vann vi ju.

Ordföranden: Ja det stämmer.

Vice ordförande:  Nu har vi en ännu sämre sits. Om vi ska vara ärliga är vår gamla produkt Skrutt-Kraft ,som förvisso tjänat oss väl, lite tveksam för hälsan. Kunderna är inte särskilt förtjusta i den längre, särskilt när de andra bolagen kommit med de nya produkterna som har både bra hälsodeklarationer och bättre pris.

Ordföranden: Ja, vad vill du att vi ska göra då?

Vice ordförande:  Du vet ju att kunderna gillar  miljön och det tjafset.

Ordföranden:  Ja.

Vice ordförande:  Vi ska få Skrutt-Kraft att verka miljövänligt!

Ordföranden:  Okej, men hur då?

Vice ordförande:  Jag vet att vi bara är tre i styrelsen men det räcker för att bilda Miljövänner för Skrutt-Kraft. Sedan går vi ut i massmedia och skriver om Skrutt-Krafts miljöfördelar och alla kommer att tro att vi är en stor miljöförening i hela Sverige.

Ordföranden:  Kanon , vi kör! Och börja på Second Opinion, de känner vi.

 

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1

Marknaden kommer att avveckla kärnkraften.

Enligt IEA kommer det under de fem närmaste åren byggas 30.000 nya solpaneler och 2,5 vindkraftverk runtom i världen varje timme.

Kärnteknik 2016

De flesta talare på Kärnteknik 2016 talade i olika sammanhang om hur de förbereder kärnkraftsavvecklingen och om hur man kan göra det på bästa och mest ekonomiska sett.

Avslutningsvis underströk Fortums representant på Kärnteknik 2016  Petra Lundström hur viktigt det är för alla som jobbar inom kärnkraftsbranschen att ta varje tillfälle i akt att framhäva kärnkraftens positiva egenskaper. Denna mening är en reflektion av bristen på det självförtroende som finns inom en bransch som ska avveckla sig själv och där du som nyanställd vet att du inte kan stanna till pensionen.

Under de senaste veckorna har vindkraften bidragit med mellan 10 och 25 % av elkraften. Under vintern brukar vattenmagasinen krympa rejält men under de senaste veckorna har innehållet i magasinen knappt minskat alls.

Enligt EK producerar vindkraftverken el mellan 80 och 90 % av årets timmar varav med full effekt under 35-45 % av årets timmar. Ca 60-70% av årsproduktionen sker under oktober-mars.

Under 2015 var elproduktionen från vindkraft ca 16 TWh.

Energikommissionens slutbetänkande ger elcertifikat om ytterligare 18 TWh fram till 2030.

Det borde ge ungefär 33 TWh vindkraftsel till 2030. Med en energieffektivisering om 30 TWh fram till 2030 innebär det mer energi än vad kärnkraftverken producerar.

Eftersom elmarknaden alltid väljer lägsta rörliga kostnad och el från sol, vatten och vind alltid kommer att ha lägre rörlig kostnad än kärnkraften kommer kärnkraften alltid vara det kraftslag som först stängs av så snart nödvändig effekt är tillgodosedd.

Den naturliga effektbalanseraren kommer att vara vattenkraften och bioenergin.

Det kommer att innebära ännu sämre ekonomi för kärnkraften. Härigenom kommer marknadskrafterna först stänga av det dyraste kärnkraftverket under vissa tider för att till sist stänga av det för gott.

Därefter kommer det näst dyraste kärnkraftverket stängas av under vissa tider för att till sist stängas av för gott.

Sedan kommer kvarvarande kärnkraftverk slutligen främst användas som effektproducenter för att till sist ersättas av kraftvärmeverk eldade med biobränsle som billigare effektproducenter.

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1

Vattenfalls timtaxesystem har en timmes felvisning

Hur många har insett att vargen jobbar som fåraherde?

Vid rörligt elavtal debiterar många elhandelsbolag för deras eget volymvägda elpris som månadsmedelvärde. Dvs om elhandelsbolaget köpt mest el under dyrare timmar blir det viktade medelvärdet högre än Nordpools medelvärde. Respektive nätanvändares volymvägda elpris presenteras månatligen av Svenska Kraftnät.

Nordpools månadsmedelvärde är istället ett värde där varje timpris har lika stor andel i månadsmedelvärdet.

Det går inte se skillnad på månadens spotpris från NordPool och mitt genomsnittliga spotpris för månaden(det spotpris som jag lyckats få genom att lägga min förbrukning då priset är lägre) pga att Vattenfalls fakturerade spotpris för månaden är mitt genomsnittliga spotpris för månaden plus vattenfalls ej avtalade påslag för månaden. Eftersom jag inte får information om vilket det ej avtalade påslaget är kan jag således ej räkna ut mitt genomsnittliga spotpris för månaden om jag inte sitter och genomför 720 stycken multiplikationer( för en månad med 30 dagar) varje månad.

Vattenfall redovisar varken mitt genomsnittliga spotpris för månaden eller sitt påslag. Vattenfall redovisar ej heller ett så kallat timlakan med priser utan endast ett timlakan utan priser.

Nästan lika illa är att Vattenfall redovisar elförbrukningen till samtliga sina elkunder i Sveriges med 1 timmes felvisning!

Om du som kund har en viss elförbrukning kl 06.00 – 07.00 redovisas den kl 05.00 – 06.00.

Här förstår alla vilket problem detta innebär för kunder med rörlig timtaxa.

Om du som kund ställer in tidur, timer och övriga styrsystem för att köpa så billig el som möjligt kommer du att ställa in fel tider!

Du kommer att köpa dyrt istället för billigt.

Det går alltså inte att lita på Vattenfalls redovisning och det visar än en gång att elen är för viktig för att ett fd gammalt statligt byråkratiskt verk ska få sköta den.

Vattenfall behöver nytt friskt blod men:

Ska vi verkligen låta vargen få jobba som fåraherde?

 

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1

Vargen som ville bli fåraherde.

Vattenfall borde dra sitt strå till stacken gällande kärnkraftsavvecklingen och minska energiförbrukningen och särskilt eleffektbehovet.

De låtsas att de är miljövänliga genom att sälja solceller men det enda de vill är att sälja mer el.

De säljer uteluftvärmepumpar men som den tekniskt kunnige vet fungerar uteluftvärmepumpar sämre ju kallare det är. Vid stark kyla fungerar de som rena elpannor. Så när vi som mest behöver elkraft försöker Vattenfall öka eleffektförbrukningen.

Vattenfalls försöker också sälja några elektronikprodukter som energibesparande bland annat Energy Watch och Smartplug .

Vattenfall är beundransvärt duktiga på att hitta katastrofala produkter.

För att de ska fungera kräver de att du håller internet igång hela tiden så att Wifi fungerar.

Det innebär att du måste ha routern på konstant vilket innebär att du gör av med 10-20W el hela tiden.

Dessutom kräver Energy Watch att du har trådlöst internet nära din elmätare vilket inte alltid är fallet.

Mitt betyg: Minus 1 (Skala 1-5)

Jag är beredd att betala för dessa produkter: 0 kr.

Köpråd: Köp inte!

Anm. Tyvärr finns inte någon produkt i Vattenfalls butik som är köpvärd. Så mitt allmänna köpråd gällande Vattenfalls butik är: Köp inget!

Vattenfalls produkter är till för att öka elförbrukningen inte för energisparande.

Vattenfall saknar rudimentära kunskaper om energisparande och energieffektivisering. De vet helt enkelt inte!

Vattenfall vet hur man producerar och säljer el men inte hur man sparar.

Om Vattenfall ska ta hand om vår energieffektivisering kan man lika gärna utse  vargen till fåraherde .

 

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1