Elhandelns osunda konkurrens

Vattenfall , EON med flera nätägare tar ut oskäliga vinster på nätverksamheten senast 9 miljarder kronor och för över det mesta till sitt eget elhandelsbolag.

Därigenom kan dessa elhandelsbolag konkurrera ut de konkurrenter som inte själva är nätägare.

Det är många elhandelsbolag som därigenom inte kan konkurrera på justa villkor och som därför tappar marknadsandelar eller tvingas slå igen.

Regeringen måste nu ta i med hårdhandskarna och styra upp prisbildningen.

Alternativet är att staten får ta över elnätsverksamheten igen.

 

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1

Annonser

Bygget av Solhus 4 igång

Sedan 2000 har Gårdstensbostäder försett sina bostadshus i Västra Gårdsten i Göteborg med solfångare och solceller för uppvärmning och elproduktion och häromdagen inleddes den fjärde etappen när bygget av Solhus 4 startade.

När projektet är klart kommer cirka 1000 lägenheter att få stora delar av sitt el- och värmebehov från solen.

Hela projektet beräknas vara klart under 2017/18 och ge ett energitillskott på cirka 400 megawattimmar per år från omkring 3 000 kvadratmeter solceller.

Sammanlagt kommer solenergin i Gårdsten att ge cirka 1 100 megawattimmar per år. Till detta kommer omkring 5 000 megawattimmar per år från Göteborgs Energis vindkraftverk i Gårdstensbergen, vilket räcker till runt hälften av bolagets 2 700 lägenheter.

Solhus 1 och 2 var med i EU-projekten SHINE respektive Regen-Link och ända sedan starten har samarbetsparterna Göteborg Energi och Chalmers deltagit i det tekniska utvecklingsarbetet.

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1

Om dessa annonser

Ibland kan några av dina besökare se en annons här
Du kan dölja dessa annonser helt genom att uppgradera till ett av våra betalda paket.

Uppgradera nu Avfärda meddelande

Inläggsnavigering

Kommentera

Jämtkraft lagrar solenergi över vintern

Jämtkraft har egenproducerad el från alla förnyelsebara kraftslagen det vill säga från vind, vatten, sol och skog och vill nu få fler att gå över till solenergi.

Med molntjänsten Dela vattnet kan man lagra den överskottsenergi man producerar med solceller på sommaren till vintern i vattenkraften. Vattenkraften fungerar som ett gigantiskt batteri där det går att hämta kraft året runt, oberoende av väder.

En avgörande skillnad mellan en batteribank och molnlagring är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i förbrukning under dygnet – du skapar energi på dagen och tar ut den på natten. Med Dela vattnet kan du istället för att sälja ditt överskott till sommarpriser använda din överskottsenergi under vintern, när du använder el som mest och den är som dyrast.

Så fungerar Dela vattnet

  • Jämtkraft lagrar din överskottsproduktion från sommarhalvåret.
  • Under vinterhalvåret portioneras hela lagret ut med lika många kWh per timme och dygn.
  • 1 kWh in = 1 kWh ut oavsett marknadspris.
  • Din elräkning reduceras med den lagrade volymen, under vinterhalvåret.
  • Det enda du betalar är en månadskostnad från 20 kronor i månaden.

 

 

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.com

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Energinyheter: http://www.energinyheter.se/category/solenergi

Solenergi på ditt tak(för Stockholmare): http://www.energiradgivningen.se/solkarta/solkarta

Bra sida om solceller: http://egenel.etc.se/

Vindbrukskollen: http://www.vindlov.se/

Svenska solelmässan 2016: http://www.e-magin.se/paper/5k015f2k/paper/1

EON bygger vindkraft i Östersjön

EON ska alltså bygga Östersjöns största vindkraftpark i Östersjön.

400 000 hushåll i Tyskland kommer att få el från anläggningen när den är klar 2019. 60 vindkraftverk utgör stommen i parken Arkona, mellan Bornholm i Danmark och tyska Rügen.

Men för att bygga anläggningen krävs att allt som är farligt städas bort. Över 400 misstänkta föremål har hittats, och 43 var outlösta bomber, minor eller annan ammunition och därmed en potentiell säkerhetsrisk.

Varför skulle nu EON investera i vindkraft om det inte  vore lönsamt?

Vindkraften byggs just nu ut i stor skala och min prognos är att vindkraften kommer att ha konkurrerat ut kärnkraften i Sverige helt inom 10 år.

 

Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.c…

Fukoshima bjöd på extra räkning: 1.640 miljarder kronor.

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Stora batterifabriken till Finland?

Det är mycket bra om fabriken byggs i vår närmiljö dvs i Finland men ännu hellre i Sverige.

Vi kommer att behöva energilager till alla solcellsanläggningar som byggs och för att det ska bli effektivt måste så många privatpersoner och företag/myndigheter som möjligt gå över till timtaxa.

Tyvärr är elbolagen dåliga på att marknadsföra timtaxan trots att det är den överlägset billigaste eltaxan.

Kan bero på att timtaxan innebär att elbolagen får anstränga sig lite mer.

Ett exempel: den 6 december i år var timtaxan i snitt under dygnet på 51,58 öre per kWh. Men om du värmde ditt hus under de 5 billigaste timmarna( med tidur eller Behovsbobox) kostade elen bara 33,24 öre dvs 35,5% billigare.

Elenergilager i form av batterier är ju relativt dyra än så länge men det finns ju andra energilager till exempel kemiska eller termiska energilager som är mycket billigare.

Termiska energilager kan kosta en tiondedel eller mindre än batterier.

Det gäller bara att veta hur man använder energilagret på rätt sätt.
Lars Sundström

Civilingenjör

SunToEarth

will effect you

https://suntoearth.wordpress.c…

Fukoshima bjöd på extra räkning: 1.640 miljarder kronor.

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

Kungsörnen och vindkraften mår bra tillsammans

En studie, som ska vara den längsta studien i Sverige kring kungsörn och vindkraft, har nu slutförts. 1 010 meter över havet vid Glötesvålen vindpark är platsen för studien av kungsörn och hur de förhåller sig till vindkraft. Studien omfattar tio häckningssäsonger mellan åren 2007–2016 (fem år före, tre år under och två år efter byggnationen av Glötesvålens vindpark). Den har genomförts under ledning av yrkesornitologen Jan Pettersson på JP Fågelvind tillsammans med medarbetaren Ulla Stenberg.

Den visar bland annat på att kungsörnarnas revir kring Glötesvålens vindpark i Härjedalen har inte påverkats negativt av vindkraftverken.

Det är bra att vi fått papper på att fåglarna klarar sig trots att det känns ganska rimligt att antal att naturen räcker till för både vindkraftverken och fåglarna.
Många av vindkraftverken byggs i Norrland och där är ytorna så enormt stora att alla kanske inte förstår att vindkraftverken och fåglarna inte behöver trängas.

Lars Sundström
Civilingenjör
SunToEarth
will effect you
https://suntoearth.wordpress.c…

Fukoshima bjöd på extra räkning: 1.640 miljarder kronor.

Bra sidor:

Spotmarknaden: http://www.nordpoolspot.com/Ma…

Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-sta…

En tandlös tiger

Energimarknadsinspektionen,Ei, tycks mig vara en tandlös tiger.

Ei ska ”arbeta för en väl fungerande energimarknad” och Ei ”arbetar för fler aktiva energikonsumenter”.

Hittills har Ei endast på ett enda sätt lyckats  arbeta för fler aktiva energikonsumenter och det var nog inte meningen från Ei:s sida.

Ei är den myndighet som sätter(tillåter) de höga elnätspriserna och har paradoxalt nog på detta sätt verkligen arbetat för fler aktiva energikonsumenter.

Ei:s och elbolagens agerande har nu skapat ett elnätsuppror från norr till söder. Alla som betalar sin elräkning själv anser att det är orimliga proportioner mellan det vi betalar för själva energin och det vi betalar för nätet.

Det jäser i leden och ett exempel på detta fick jag när jag skrev ett inlägg på Ny Teknik komentatorsidor om min kritik mot Vattenfall och därigenom omedelbart fick 1500% fler läsare.

Vill passa på att tacka Teodor för hans trevliga svar på mitt inlägg:

HURRA så bra, Lars Sundström!
Du är beundransvärd i både uppvisad energi & envishet. Jag önskar att det fanns fler av dig… så att vi hade kunnat pressa el-maffian mot väggen.
Dessutom bjöd du här på en stunds underhållande läsning. 🙂
Keep up your good work!

Kontrollerade nyss en av mina elräkningar(månadsräkning) för året och insåg att jag betalade 13% för själva elen och 87% för nätkostnader.

Det måste vara något fel när det kostar 87% för leveransen och 13% för själva varan.

Jämför med taxi-branschen. Om Taxi Stockholm skulle säga: ditt pris för att få sätta dig i taxin är 870 kr men resan kostar bara 130 kr!

Eller mat-hem-leverantörerna: maten kostar 130 kr men vi har ett litet tillägg för transporten på 870 kr!

En av deltagarna i nätupproret är Villaägarna som vill ha hjälp att skapa opinion:

Efterlysning!

Är du arg på elnätbolagens ständiga prishöjningar? Hjälp oss att skapa opinion genom att berätta om dina upplevelser för SVT Nyheter.

Hör av dig till henrik.fahlgren@villaagarna.se

Ha en bra dag!

I morse producerade vindkraften 26,8% av all elenergi.
Extra räkning från Fukoshima: 1.640.000 miljoner kronor.
Lars Sundström
Civilingenjör
SunToEarth
Bra sidor:

Utvecklingen går framåt

Apropå att IKEA säljer solceller

Jag installerade mina första solceller 1987 vid en sommarstuga i Hälsingland.
Det blev 4 m2 och de var av engelskt fabrikat och hade 5% verkningsgrad så utvecklingen går framåt.
De drev två lampor,en elektrisk myggjagare och ett litet kylskåp under sommaren med hjälp av ett lastbilsbatteri.
Installerade även en vädur som fungerade, ifall det är någon som vet hur hur en sån fungerar.

IKEA kommer eller har kanske redan har börjat sälja smarta lampor mm som kan kommunicera med varandra.

Lars Sundström
Civilingenjör
SunToEarth
will effect you
soltilljord@gmail.com