Vår sommarstuga får en BehovsBobox

Den nya ramöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska bygga på grundpelarna ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

För att nå 100% förnybar elproduktion behövs bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar. Det bör bli enklare att vara en småskalig producent av el. Möjligheterna till energilagring bör tas tillvara och utvecklas. En effektivisering, framförallt vad gäller effekt (den energi som alstras i ett givet ögonblick), är särskilt viktigt för att möta de framtida utmaningarna för det svenska elsystemet. När kärnkraften avvecklas behöver mycket effekt ersättas.

En stor utmaning är att förändra energipolitiken från att nästan enbart fokusera på levererad mängd energi till att även se till att det finns tillräckligt med effekt. Ett viktigt steg bör vara att se över regelverk på energiområdet och modifiera dem så att de är anpassade till effektutmaningen.

Genom exempelvis utökning av befintlig vattenkraft och bioenergi kan effektuttaget ökas. En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el-och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar.

Jag ska under ett år testa en produkt under utveckling som kallas för BehovsBoBoxen vid familjens sommarstuga i södra Norrland. Boxen kan sänka elpriset med upp till 90%. Testet kommer att följas upp av boxens konstruktör civilingenjör Anders Kjellström i ett samarbete med KTH och ett 20-tal andra testpiloter.

Boxen(en Raspberry Pi minidator) är ständigt uppkopplad mot spotmarknadens timpriser för el (via Nord Pool) och väljer under varje dygn ut de timmar med lägst pris då huset ska värmas. Med hjälp av boxen kan samhällets totala effektbehov minskas då elförbrukningen sker när efterfrågan är låg.

Oftast räcker det med att värmepannan är på några få timmar per dygn för att värma upp ett hus. Ju tyngre och ju mer välisolerat huset är desto färre timmar behövs. BehovsBo-Boxen lagrar helt enkelt värme i huset till bästa pris.

Under de senaste åren har timpriserna i genomsnitt varierat rejält under dygnet. Om man haft ett elavtal med rörlig timtaxa har timpriset före påslag och skatter under senaste året(9 juni 2015- 8 juni 2016) varit i genomsnitt 18,83 öre per kWh för zon 2 dvs södra Norrland.

Om vår stuga under det senaste året klarat värmeförsörjningen på de tre billigaste timmarna(mycket rimligt då stugan oftast bara grundvärms) varje dygn hade timpriset varit i genomsnitt 23 % lägre än genomsnittspriset för timtaxan enligt Nord Pool. Det hade inneburit ett pris om 14,56 öre dvs 4,27 öre lägre.

Då stugan förbrukar ca 5.000 kWh per år hade besparingen varit 214 kr per år. För en villa med 25.000 kWh elförbrukning hade kostnadsbesparingen på samma sätt blivit ca 1100 kr. Då elpriset och prisspridningen under dygnet nu tycks öka blir besparingen förmodligen runt 300 kr för oss under närmsta året. I skrivande stund , idag den 28 juni, är spotpriset i genomsnitt under dygnet 73,49 öre medan de tre billigaste timmarna i snitt kostar 23,88 öre. Det ger en prissänkning om 68% just idag! Att dessutom överhuvudtaget gå över från fastpristaxa till timtaxa innebär bara i sig en stor prissänkning.

I framtiden blir prisvariationerna förmodligen ännu större på grund av ökat eleffekt-tillskott till Sveriges elkraftsystem från sol och vind, vilka varierar mer i effekt.

Vi får nu under det närmaste året se hur det verkliga utfallet blir med BehovsBo-Boxen. Vår stuga är mycket välisolerad och har en tung betongplatta, med vattenburen golvvärme, som kan lagra mycket värme. Jag tror därför att resultatet kan bli bra.

Självklart kan behovsboxen också användas för styrning av andra elektriska apparater som varmvattenberedare, tvättmaskiner, diskmaskiner och även för bevattning med pump.

Den stora nyttan med behovsboxen är att den skapar minskat behov av elkraft i samhället när effektbehovet är stort och priserna höga.

Därigenom underlättar den omställningen till miljövänligare energi.

Vi har idag enorma kostnader för elen som våra politiker inte gör någonting åt.

Svängningarna för elpriserna på spotmarknaden kräver att både politiker och elhandelsbolag informerar allmänheten om att timtaxan finns.

Lars Sundström

Civilingenjör SunToEarth

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s