De stora elbolagen gör miljardvinster men inte på timtaxan.

Jag har intervjuat ett 30-tal medarbetare på kundtjänsten hos Fortum, EON, statliga Vattenfall, andra elhandelsbolag och diverse aktörer på elmarknaden. Ingen av dem kände till särskilt bra hur timtaxan fungerar.

Timtaxa innebär att konsumenten får betala sin el med ett pris som, timme för timme, styrs av elspotmarknaden på Nordpool.

Allmänheten känner knappt till timtaxan. Ändå är timtaxan nu den viktigaste beståndsdelen för bättre miljö och kärnkraftsavveckling.

Elhandelsbolag har sedan 1996 varit ålagda att erbjuda rörliga elavtal till Sveriges konsumenter. Anledningen är bland annat att konkurrensen ska främjas på elhandelsområdet. Konkurrensen har ökat men eftersom elhandelsbolagen undviker att informera om timtaxan är konkurrensen ändå begränsad.

Elhandelsbolagen måste därför åläggas att informera bättre om timtaxan. Eftersom timtaxan innebär bättre konkurrens mellan elbolagen finns inget incitament för elbolagen att informera om timtaxan. De tjänar inga pengar på timtaxan.

Fram till i mars 2016 har 47% av konsumenterna valt rörlig månadstaxa. Men mindre än 1% av konsumenterna väljer rörlig timtaxa. Ingen vet exakt då varken elhandelsbolagen eller Statistiska Centralbyrån redo visar hur många som valt timtaxa.

Jag beställde själv timtaxa av Vattenfall i december 2015. Trots många påminnelser per telefon och mail har jag ännu inte fått timtaxa av Vattenfall. De har glömt bort beställningen, haft fel på datasystemet med flera ursäkter. Vattenfall är som alla elhandelsbolag ålagda att effektuera timtaxa inom 3 månader. Vattenfall har nu erbjudit mig en kompensation om 500 kr för förseningen och lovade att timtaxan skulle vara igång den 30 april. De har idag ännu inte fått igång min timtaxa.

Timtaxa blir dyrare när elen är dyr vid eleffekttoppar och billigare under övriga tider. Detta ger konsumenterna ett redskap för lägre elkostnader.

Den rörliga månadstaxan som elbolagen idag erbjuder främjar inte på något sätt reduceringen av effekttopparna. Kunder med timtaxa får idag tyvärr en redovisning av debiteringen som inte är tydlig utan alla timvärden klumpas ihop till ett månadsvärde som är svår att kontrollera för den enskilde.

Om konsumenterna får tillgång till korrekt redovisad timtaxa kommer successivt ett bortval av stora el-effektmängder kunna ske. Eftersom elen under vissa timmar är dyr kan konsumenterna då på olika sätt välja bort eleffekt. Korrekt timtaxa innebär att kunden via sin dator kan se morgondagens timpriser i förväg och att kunden vid debiteringen kan kontrollera fakturan genom att kunna se varje timmes energipris och varje timmes energiåtgång samt redovisat påslag.

Man kan tro att Vattenfall blivit miljövänligt om man tittar på TV-reklamen. De har börjat sälja solceller och lovar solcellsköparna ett högt pris om de säljer elen till Vattenfall.

Om Vattenfall verkligen ville främja övergången till förnyelsebar energi skulle de sälja in timtaxan med samma engagemang. Det är billigare än solceller och ersätter kärnkraftseffekt effektivare.

Istället säljer Vattenfall luftvärmepumpar som höjer effekttopparna vintertid. När det blir kallt fungerar luftvärmepumpar som elpannor dvs de drar som mest el när det är som kallast.

Under 2015 var elpriserna i Sverige de lägsta på många år samtidigt som  vindkraften och vattenkraften var större än någonsin och kärnkraften mindre än på decennier. Nettoexporten av elenergi var den största någonsin enligt Statistiska Centralbyrån. Vattenkraften stod för 47% , vindkraften för 10%, kärnkraften för 34% och biobränslekraftverk för resterande 9% av elenergin.

Under 2016 ökar elproduktionen från vattenkraft, vindkraft, solkraft och biobränslekraft ytterligare varför det inte är några problem ifall 2-3 kärnkraftverk stängs av i år. Särskilt inte som vi ifjol exporterade stora mängder el.

Problemställningen är inte om elenergin ska räcka när kärnkraften är avvecklad utan om eleffekten ska räcka utan kärnkraften. Eleffekten är kraften som alla elkraftverk(vindkraft, vattenkraft, skogsbränslekraft och solkraft) producerar tillsammans under varje aktuellt tillfälle.

Eleffekten måste räcka till under de kalla vinterdagarna särskilt på vardagsmorgnar och vardagskvällar.

Sänkning av eleffektbehovet med hjälp av timtaxa hos konsumenterna kan på sikt ersätta kärnkraften med vattenkraft, vindkraft, biobränslekraft, solkraft och energilagring.

Det finns en mängd olika sätt för att kapa effekttopparna i Sverige.

Dels måste byggande och installation av energilager för elproduktion, värmeproduktion och tappvarmvattenproduktion både inom bostadssektorn och övrig bebyggelse främjas.

Dels bör bör ROT-avdrag kunna användas vid installation av energilager.

Dels bör incitamenten för timtaxa utvecklas så att effekttopparna på morgnar, kvällar och kalla vinterdagar minskar.

Dels bör elnäten mellan Norrland och södra Sverige förstärkas så att mer el från vindkraft och vattenkraft i Norrland kan skickas söderut där behoven finns.

Dels kan villaägare och radhusägare via automatikstyrning styra bort stora el-effekter med hjälp av energilager, vedeldning, pelletseldning, vindkraft, solvärmelagring, tillfällig avstängning av värme, ökad uppvärmning under dygnets lågpristimmar, bortval av el till produkter. Även boende i lägenheter kan göra en hel del som till exempel val av tidpunkt för användning av tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.

Bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kan på liknande sätt styra effektanvändningen till tider med lägre priser. Även inom industri och kontor kan effekttopparna påverkas på samma sätt.

Det finns idag också elenergilager(stora laddningsbara batterier) att köpa där el kan lagras för att kunna användas när elen är dyrare.

Det finns miljontals tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner i Sverige med effekter uppåt 2 kW som kan styras så att effekttopparna undviks.

Ett antal olika produkter som underlättar styrningen av våra elapparater finns tillgängliga. Digitala veckotidur med eller utan eluttag och WiFi-eluttag kan användas. För sommarstugan eller när du är bortrest fungerar GSM-styrd fjärrtermostat bra. En ny svensktillverkad elektronisk styrbox kan styra alla möjliga elprodukter som elpannor, varmvattenberedare m fl direktuppkopplad mot internet efter Nordpools timpriser och alltid välja lägsta priset.

Varken Vattenfall, EON eller Fortum redovisar sin timtaxa på annat sätt än energiåtgången per timme under månaden. Om du köper ett äpple vill du veta priset på just det äpplet. Vattenfall, EON och Fortum tycker att det räcker att du får veta genomsnittspriset på alla de äpplen de sålt under månaden.

De redovisar inte elpriset per timme utan konsumenten får på fakturan bara ett genomsnittspris per månad som ska spegla konsumentens 720 timpriser under en månad(april). Endera får man lita på att de räknat rätt eller så får man som konsument multiplicera månadens 720 timpriser(öre/kWh) med månadens 720 energivärden(kWh), summera de 720 resultaten och därefter dela summan med 720 timmar för att få fram sitt privata månadpris i öre/kWh. Sedan får man jämföra detta värde med fakturan.

Det vore bättre om elhandelsbolagen redovisade denna beräkning direkt i en excel-fil för kunden. Själva beräkningen har de ändå i sitt datasystem.

Fortum säger nu att de ska försöka förbättra sitt redovisningssystem gällande timtaxan.

Gällande debiteringen av timtaxan har Eon och Fortum enbart spotpriset plus avtalat påslag men Vattenfall har förutom spotpriset och avtalat påslag ett dolt, icke avtalat, inköpspåslag.

Det finns en organisation som ska hålla koll på energimarknaden:

Konsumenternas Elmarknadsbyrå. De ägs tyvärr till stor del av den bransch som de ska kontrollera och de har hittills inte upptäckt missförhållandena kring timtaxan.

Energimarknadsinspektionen vid Statens Energimyndighet, som ska övervaka att elmarknaden anpassas till elkundernas behov, stärka elkundernas ställning samt möjliggöra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information, bör informeras om problemen.

Lars Sundström

Civilingenjör SunToEarth

 

 

2 reaktioner på ”De stora elbolagen gör miljardvinster men inte på timtaxan.

  1. ”En ny svensktillverkad elektronisk styrbox kan styra alla möjliga elprodukter som elpannor, varmvattenberedare”

    Skulle du kunna berätta vilket företag som utvecklar produkten du beskriver?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s